fbpx

Rusland in Nederland: Geen samenwerking met huidige NDP

GFC NIEUWS-De NPS-voorzitter Gregory Rusland en partijsecretaris Patricia Etnel hebben in Nederland een grote groep Surinamers toegesproken.

Dit bezoek is op uitnodiging van de organisatie Platform Frambo Nederland.

De Surinamers in Rotterdam lieten zich niet weerhouden door het extreem warm weer en togen massaal op naar trefcentrum Wie Masanga in dezelfde stad.

Partijleider Rusland gebruikte het thema: ”Tijd voor verandering” om de noodzaak tot ander beleid met een ander regering te benadrukken.

Etnel ging in op de diaspora-gemeenschap. Ze zei dat er al veel voorwerk is gedaan. Met behulp van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zijn reeds stappen gezet die moeten leiden tot een gericht diasporabeleid.

Etnel legde specifiek de nadruk op de relatie tussen diasporabeleid en de Surinaamse vrouw. Ze pleitte voor versteviging van het gezin en hoe diasporabeleid daar een rol in kan vervullen. Ze schetste twee modellen om de vrouw en diaspora te verbinden.

Rusland ging in op de actuele situatie in Suriname en schetste de instabiliteit op haast alle gebieden. Uitvoerig ging hij in op het slechte investeringsklimaat, de situatie in het onderwijs en de gezondheidszorg en de wat hij noemde de pakketteneconomie.

Hij vergeleek de huidige situatie met toen de NPS met anderen het land bestuurde en gaf ook aan hoe de NPS oplossingen zal aandragen om uit de huidige crisis te komen.

“Het zullen harde tijden worden”, waarschuwde Rusland. Maar de NPS heeft getoond kennis en kunde in huis te hebben om de crisis te lijf te gaan. Wanneer wij dit weten, is het van belang dat de NPS zich nu meer dan ooit fundamenteel gaat onderscheiden van de rest middels het inzetten van firing power”, aldus Rusland.

Vanuit het goed opgekomen publiek werden vragen gesteld. Zo wilde men weten welke wetten zullen worden teruggedraaid als de NPS in het machtscentrum komt. Rusland noemde hierbij de Terugroepwet, de Rij- en Voertuigenbelasting en verder alle wetten die gescreend zijn en tegen de rechtsstaatgedachte zijn.

PRO-vertegenwoordiger in Nederland Lucien Gesser opperde een mogelijkheid tot samenwerking.

Als antwoord op een vraag uit het publiek zei Rusland nadrukkelijk dat in de huidige constellatie een samenwerking van de NPS met de NDP uitgesloten is.

Eerder in de week werd een oriëntatiebezoek gebracht aan de Nederlandse zusterpartij Groen Links.

Groen Links is een oppositiepartij die in ideologisch opzicht veel overeenkomsten met de NPS vertoont.

GroenLinks-partijvoorzitter Katinka Eikelenboom en Rusland zullen mogelijke gebieden van samenwerking inventariseren. Beide toonden zich tevreden met het bezoek van de Surinaamse delegatie.

Overige berichten