“Rusland gaat voor verlenging leiderschapscrisis”

De voorzitter van de NPS, Gregory Rusland, heeft een partijcongres aangekondigd. De bedoeling is dat het congres vandaag mandaat geeft aan hoofdbestuur en congresbestuur om langer aan te blijven en interne verkiezingen te organiseren.

De dramatische afgang van de NPS heeft de roep naar nieuw leiderschap aangewakkerd. Met het aangekondigde partijcongres wil voorzitter Rusland proberen de leiderschapscrisis te bezweren. Hij heeft bekend gemaakt dat er in de komende maanden hard gewerkt zal worden aan de versterking van de structuren op weg naar de volgende bestuursverkiezingen.

Echter is de Actiegroep Seti NPS van mening dat Rusland er niet in geslaagd is om de neerwaartse trend die hij heeft aangetroffen om te buigen naar een positieve situatie. Integendeel laat het verkiezingsresultaat zien dat de eens zo machtige NPS qua kiezersaantal, (stemmen) gehalveerd is ten opzichte van 2010. Het is gebleken dat duizenden kiezers de partij de rug toe hebben gekeerd.

Rancune

De Actiegroep Seti NPS betreurt het dat voorzitter Rusland niet kiest voor optimale participatie van iedereen in de partij. Zijn vijandige houding tegenover kritische partijgenoten roept twijfels op over de openheid en toegankelijkheid van het proces waarmee hij de periode na het congres wil beginnen.

De opstelling van de voorzitter bij interne conflicten maakt op pijnlijke wijze diens onverdraagzaamheid zichtbaar. De voormannen van de actiegroep worden weggezet als ‘kwaadwillige personen’ en hoon en spot is hun deel. De voorzitter weigert de realiteit en de urgentie van de situatie onder ogen te zien. Er is wel degelijk iets aan de hand. Het gaat niet om een stel kwaadwilligen zoals de leiding van de partij de gemeenschap wil doen geloven. In plaats van de weg van open communicatie kiest onze voorzitter voor de weg van intimidatie en marginalisatie.

De actiegroep vertolkt wat leeft in de harten van veel NPS’ers en van NPS’ers die de partij inmiddels hebben verlaten. Bij de actiegroep gaat het om de inrichting van een platform van bezorgde NPS’ers die hun verantwoordelijkheid oppakken en een aanzet geven tot de redding van de partij.

Schijndemocratie

De leiding van de partij beroept zich op structuren maar men weet heel goed dat deze niet naar behoren functioneren. Er is sprake van schijndemocratie. In het congres hebben slechts 11 vertegenwoordigers van de Afdelingen stemrecht. In principe gaat het om 6 stemmen die de doorslag geven om de koers van de partij te bepalen. De werkelijke macht wordt uitgeoefend door een kleine groep loyalisten. Deze informele groep heeft grote invloed op de voorzitter en zij is zeer bedreven in het overtuigen en beïnvloeden van partijgenoten die zitting hebben in statutaire organen. Er is een groot risico dat dit proces de partij, nog meer dan nu reeds het geval is, in de handen drijft van een elite groep personen.

De afgang van de partij kan niet volledig in schoenen geschoven worden van een falend leiderschap. Er is meer aan de hand. De organen moeten naar behoren functioneren. De democratie moet wortel schieten. Het debat moet in ere worden hersteld. Partijgenoten moeten de gelegenheid hebben om vrijelijk hun mening te verkondigen zonder het gevaar te lopen om verguisd en uitgesloten te worden.

De Actiegroep Seti NPS heeft voorgesteld dat het traject naar bestuursverkiezingen op correcte wijze wordt afgehandeld. Het voornaamste doel moet zijn redding, groei en bloei van de NPS. Daar kan een voorname rol zijn weggelegd voor de huidige voorzitter, maar aan de macht blijven onder alle omstandigheden, mag nooit het leidend motief zijn. Dit is in wezen niet in overeenstemming met de gewenste cultuurverandering in de partij waarbij aansprakelijkheid van functionarissen en doorstroming van nieuw talent een hoofdrol moeten gaan spelen.

“De voortzetting van de crisis zal uitdagingen en mogelijkheden met zich meebrengen, maar ook gevaren. NPS’ers mogen niet aan de kantlijn blijven staan. De Actiegroep Seti NPS roept alle NPS’ers en ex-NPS’ers op zich ernstig te beraden en een weloverwogen standpunt in te nemen. Wij zijn geen blinde volgelingen. Verandering vraagt offers en standvastigheid. Wij zullen nu gezamenlijke acties moeten ondernemen om de partij te redden”, meent de Actiegroep Seti NPS.

Overige berichten