fbpx

Rusland ergert zich aan groeipijnen jonge republiek Suriname

Dat de Onafhankelijkheid van Suriname, die op 25 november 1975 plaatsvond, groeipijnen met zich mee zou brengen, was verwachtbaar. Echter, ergert NPS-voorzitter Gregory Rusland zich aan de wantoestanden en misstanden waarmee deze jonge republiek steeds geconfronteerd wordt.

Rusland brengt hulde aan de moedige leiders die een bijdrage hebben geleverd bij de totstandkoming van deze belangrijke dag. Daarbij wordt vooral de standvastige benadering van oud NPS-voorzitter Henck Arron geprezen.

Volgens Rusland heeft het Surinaamse volk ondanks de tegenstellingen die er daags vóór de onafhankelijkheid waren, aan de wereldgemeenschap bewezen dat Suriname instaat was om bij elkaar te komen en de rust en vrede te bewaren.

Het uitgangspunt was om verder gezamenlijk te werken aan de opbouw van Suriname. De noodkreet die bij Srefidensi anno 2017 wordt gedaan, is dat er ernstige verbetering komt in het bestuur van dit land. “Wij kunnen de conclusie trekken dat het niet zo door kan gaan. De tijd is rijp dat er verantwoord beleid wordt geformuleerd en uitgevoerd”, stelt Rusland. Volgens hem moeten de instituten die nodig zijn als pilaren van onze ontwikkeling ook de gelegenheid krijgen om die ontwikkelingsdoelen in te vullen.

Er moet ervoor gezorgd worden dat het land op verantwoorde manier bestuurd wordt, zodat de financiën aanwezig zijn om de noden die er zijn bij de bevolking, te verlichten. De verdiencapaciteit moet opgevijzeld worden, waardoor er gerichte investeringen in onder andere het onderwijs, gezondheidssector, sport en recreatie gedaan kunnen worden. Deze aanpak zorgt voor een beter leven en perspectief voor het volk. “Wij moeten ervoor zorgen dat wij de juiste leiders kiezen die instaat zijn om op verstandige wijze ons land te regeren. Wanneer wij dat niet doen en experimenteren zullen wij klappen blijven krijgen.”

OOK INTERESSANT
Politie verscherpt handhaving met bijstand Nationaal Leger

Rusland meent dat gekapt moet worden met deze ontwikkelingspijnen die het land nu moet doorlopen en die zich vaker hebben gemanifesteerd door onkundig leiderschap en vriendjespolitiek.

De benadering van de Onafhankelijkheid dat steeds heeft gegolden sinds de oprichting van de NPS, was om op eigen benen te kunnen staan door een traject van ontwikkeling en groei van land en volk uit te zetten.

Hij zegt dat het de taak is van elk individu om alle positieve en ervaren krachten bij elkaar te krijgen om zo te kunnen werken aan het verlichten van de noden van vooral de mofina wans (minst draagkrachtigen). “Want ik geloof erin dat wij dan pas kunnen realiseren dat ons nageslacht een goed leven zal hebben.”

Rusland wenst de gemeenschap een bezinningsvolle Srefidensi toe.(GFC)