Rusland bezorgd over drugshandel

Suriname wordt steeds meer door de rest van de wereld beschouwd als een drugsland met alle gevolgen van dien.

Dit zei de voorzitter van de NPS donderdag bij de start van de Algemene Politieke Beschouwingen in het parlement. “Wij weten dat de handel in drugs vele nadelen voor de samenleving veroorzaakt. We zien wat het allemaal kan doen met vooral onze jongeren die door het gebruik van deze drugs geen eigen ontwikkeling kunnen realiseren en zelf een gevaar vormen voor de ontwikkeling van ons land”, haalde Rusland aan.

Verder kunnen volgens de NPS’er naast de directe invloed ook aanverwante belangrijke consequenties genoemd worden, zoals de inzet van door drugs verdiende gelden in de economie met als gevolg dat je economische ontwikkeling geen stevig fundament heeft.

Rusland: “actoren binnen deze activiteit investeren de gelden in reguliere economische activiteiten en belanden de legale bedrijfsactiviteiten in een enorme nadelige positie, omdat je nooit kan concurreren tegen mensen die op basis van de drugshandel investeringen doen. Wanneer een legitiem bedrijf een winst van 10% nodig zou hebben om een feasible plan uit te voeren, kan het bedrijf dat haar basis heeft in de illegaliteit, zich permitteren om zelf verliezen te maken en zo de overhand in de economie te verwerven”.

Rusland is er voorstander van dat krachtiger wordt opgetreden tegen deze praktijken om ons land op het acceptabele spoor van ontwikkeling te brengen binnen de huidige international gemeenschap. “Hierbij wensen wij te benadrukken dat de ondersteuning naar de justitiële autoriteiten vereist is en we niet ertoe kunnen overgaan om juist deze instituten vanwege wat voor reden dan ook te verzwakken met alle nadelige gevolgen van dien. Wij keuren daarom de polemiek die is ontstaan rond de procureur-generaal af en roepen op tot respect en rust naar de autoriteiten toe en er alles aan te doen om de criminaliteit in ons land eensgezind aan te pakken”.

Rusland waarschuwt tenslotte voor de impact van drugscriminaliteit op de democratie. “Men kan via allerlei manieren doordringen in het systeem van het land en zo de overhand nemen op het totale staatsbestel met alle nadelige gevolgen van dien.”

Overige berichten