fbpx

Rusland: Alcoa zag goede lange termijn vooruitzichten in bauxietsector

GFC NIEUWS- Gregory Rusland, fractieleider van de NPS, vroeg dinsdag andermaal aandacht voor goed overleg met deskundigen, omdat zaken die soms sympathiek lijken volgens hem zodanig dienen te worden geformuleerd in de documenten dat we juridisch een waterdichte overeenkomst hebben.

Zijn zorg, die hij al enkele malen geuit heeft, heeft betrekking op mogelijke conflicten in de toekomst met de Suralco/Alcoa, waarbij het van belang is dat wij geen twijfels hebben binnen de Suinaamse gelederen over de standpunten die wij innemen.

Rusland ging terug naar het moment van overname van de Billiton Maatschappij Suriname (BMS), thans the Alcoa Minerals of Suriname (AMS) en citeerde uit een persverklaring van BHP Billiton en de Alcoa van 30 juni 2009 vanuit New York.

Daarbij gaf BHP Billiton COO Frank Plantenberg aan dat zij blij waren dat er een overeenstemming was bereikt met de Alcoa voor de overname van de BMS en dat ze overtuigd waren dat de Suralco die de nieuwe eigenaar was, dezelfde procedures zou volgen voor de verdere productie van bauxiet en aluinaarde in Suriname en het beleid zou continueren over het personeel en het milieu.

Alcoa topman Frank Feder gaf aan dat de Alcoa verheugt was met de koop van BMS en dat Alcoa geloof had in de lange termijn waarde van de sector. De basis was gecreëerd voor het doorwerken aan de productie van bauxiet en aluinaarde in het belang van het bedrijf en de Republiek Suriname.

BEKIJK OOK
Petronas Suriname doneert patiëntenmonitoringssysteem aan 's Lands Hospitaal

In het persbericht werd verder dank uitgesproken aan het adres van president Ronald Venetiaan en de toenmalige minister van NH, Gregory Rusland voor hun persoonlijke inzet om deze basis te kunnen bereiken.

Rusland presenteerde daarna ook een schrijven, mei 2014, van A. Paolucci CEO van Alcoa Latin America and Caribbean aan de toenmalige minister van NH, Jim Hok, waarin de Alcoa een traject aangeeft voor continuering van de sector en ook stelt dat zij de uitdrukkelijke ondersteuning van de regering nodig hebben om dat waar te maken.

Het plan was nog steeds naar Nassau te gaan voor de productie van bauxiet zoals reeds was afgesproken sinds juni 2009 ten tijde van de regering Venetiaan, waar Rusland minister van NH was. Onder andere vroeg Alcoa ondersteuning in het oplossen van het energievraagstuk waar de Suralco mee zat.

In antwoord daarop bevestigde Hok op 13 juni 2014, dat in vele discussies en presentaties continu de beschikbaarheid van bauxiet tot 2024 is aangetoond.

Rusland geeft aan dat Suriname dus niet moet meezingen met het bedrijf dat er geen bauxietvoorraden zijn of waren.

Suriname heeft wel voldaan aan haar verplichting om voldoende voorraden beschikbaar te hebben voor de operatie wat steeds bevestigd werd door het bedrijf.