fbpx

Rumas in dialoog met president: Jeugdontwikkelingsbeleid vereist strategische programma’s

GFC NIEUWSREDACTIE- In de visie van de Stichting Reik Uit naar Meer, meer bekend als Stichting Rumas, is het ontwikkelen van strategische programma’s belangrijk voor het jeugdontwikkelingsbeleid in Suriname.

De stichting is bereid de regering hierin bij te staan. De bestuursleden Emmy Hart (voorzitter), Lilian Wiebers (coördinator monitoring en evaluatie), aankomend directeur Jokhan Robinson en Patrick Roland Bottse (begeleider, coach en counselor) hebben maandag op weg naar nationale dialoog voorgesprekken met president Chandrikapersad Santokhi gevoerd.

Het staatshoofd erkent dat Rumas een autoriteit is in de Surinaamse samenleving vanwege de ontwikkelingsprojecten die zij uitvoert voor kansarme jongeren.

Wiebers zegt dat jeugdontwikkeling heel belangrijk is voor Rumas. De organisatie werkt met drie groepen, te weten: risicojongeren, vroege schoolverlaters en jongeren in conflict met justitie. Zij acht het ontwikkelen van strategische programma’s voor deze groepen van eminent belang.

De jongeren worden gedurende de begeleiding vaardigheden bijgebracht voor vaktraining en ondernemerschap. Naast deze hard skills neemt het bijbrengen van normen en waarden een heel belangrijke plaats in. Wiebers legt de nadruk op een geïntegreerde aanpak, waarbij de duurzaamheid van de resultaten telt.

Aankomend directeur Jokhan wees de president ook op het belang van het betrekken van ouders. Daarom is onlangs de unit gezinscoaching opgestart. Verder is Rumas zich gaan richten op het begeleiden van sociaal zwakkeren. Voorzitter Hart vroeg de ondersteuning van de regering in deze programma.

Ze zegt dat de deskundigheid er is, maar dat de stichting graag mankracht heeft. Volgens Bottse zijn de programma’s ook gericht op omstandigheden.

Hij noemt recreatie, educatie en sport drie belangrijke zaken die kunnen helpen om de tijdsbesteding bij jongeren als zodanig te beïnvloeden. Verder vroeg hij de regering te investeren in professionele opvanghuizen voor jongeren.

Santokhi noemt Rumas een autoriteit in de Surinaamse samenleving vanwege de ontwikkelingsprojecten die zij uitvoert voor kansarme jongeren. Hij heeft de inzichten van de organisatie aangehoord en is samen met de bestuursleden ingegaan op enkele punten die meteen aangepakt kunnen worden.

Partijen hebben ook van gedachten gewisseld over onder meer de aanpak in de houtsector en het implementeren c.q. uitvoeren van sociale programma’s.

Het staatshoofd zegt dat hetgeen is aangedragen belangrijk is om mee te nemen in het omgooien van het beleid naar aanleiding van de incidenten op 17 februari.

Volgens voorzitter Hart is Rumas er juist voor de groep die tot rellen is overgegaan. De stichting tracht volgens haar een balans te vinden tussen gewenst en ongewenst gedrag.