fbpx

Rusland: Kans verspeeld om nieuwe overeenkomst af te dwingen

GFC NIEUWS- Fractieleider Gregory Rusland van de NPS geeft aan dat nu het moment was voor de regering om een nieuwe overeenkomst af te dwingen op basis van slechts waterkrachtenergie.

Rusland kan zich herinneren dat in zijn periode als minister van NH in 2005 – 2010 zelf een halve cent per kilowatt uur betaald is in tegenstelling tot de 6 US ct welke nu volgens de huidige minister Sergio Akiemboto wordt betaald.

De NPS gaf vrijdagochtend aan dat zij niet kan meewerken aan de goedkeuring van de aangeboden machtigingswet en overige overeenkomsten voor de wijziging van de Brokopondo overeenkomst (BO).

Hij gaf aan dat het begon met de Memorandum of Understanding (MoU) tussen de regering en de Suralco/Alcoa, welke in 2015 door DNA niet werd geaccepteerd.

De president kondigde aan dat de MoU teruggetrokken werd. Echter bleek later dat de Regering gewoon haar zaken op basis van die MoU behandelde. DNA is dus op een zijspoor gezet.

De in behandeling zijnde wetten zijn op basis van die MoU. Rusland gaf aan dat er veel werk is verzet om te komen op het punt waar wij zijn en hij dankte de deskundigen binnen en buiten DNA voor hun bijdrage.

BEKIJK OOK
Jongerenorganisaties sanctioneren jeugdprofiel en Youth POWER concept

Hij haalde aan dat ook DNA-voorzitter Jennifer Simons zich had ingezet om zaken aan te passen in lijn met opmerkingen van diverse leden. Echter, gaf Rusland aan dat binnen de NPS hij de ruimte wenste om zaken door te spreken en dus nu niet zou kunnen meewerken aan goedkeuring van de wetten.

Rusland haalde aan gemerkt te hebben dat onder abdere de huidige minister van NH als belangrijkste rede aanhaalt dat de beëindiging van de BO moest, omdat wij te veel betalen voor energie aan de Suralco (360 miljoen US$ van 1999 tot 2019).

Rusland bracht naar voren dat de prijs wordt bepaald middels een formule, waarin de prijs van olie wordt meegenomen. Echter, moest de regering gebruikmaken van het feit dat vanaf 2015 bij de stopzetting van de productie van aluinaarde en bauxiet, het bedrijf geen enkele basis meer had om die formule voor prijsberekening te gebruiken.

Rusland twijfelt verder eraan of wij instaat zullen zijn om in de komende 4 maanden een onafhankelijke studie te doen naar de status van de dam. Hij riep de regering op niet overhaast te werk te gaan in het belang van Suriname.