fbpx

Ruim SRD 53 miljoen aan Covid-steun uitbetaald

GFC NIEUWSREDACTIE- De Surinaamse regering heeft tot nu toe SRD 53.835.000 aan Covid-steun uitgegeven.

Deze informatie verschafte minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) aan het parlement.

Het gaat volgens haar om financiële uitkeringen aan werklozen, KMO’s en personen in loondienst met een verminderd inkomen.

Er is Covid-steun uitbetaald aan 7666 personen. In deze groep zitten ook mensen voor wie er nog een bankrekening moet worden geopend.

Verder moet een aantal van 413 personen nog documenten aanleveren. Deze mensen zullen alsnog worden uitbetaald indien zij van de maand hun documenten overleggen.

Kuldipsingh benadrukt dat de Covid-steun is stopgezet en dat de overheid niet opnieuw hiermee zal starten. De regering zal wel de mogelijkheid bekijken voor uitkeringen aan structureel werklozen.

Geselecteerde werklozen en KMO’s die vanwege administratieve uitdagingen nog geen Covid-steun hebben ontvangen over voorgaande maanden tot en met november worden in de komende periode alsnog uitbetaald. Hierna zullen er volgens de bewindsvrouw geen uitbetalingen meer plaatsvinden.

Ze zegt verder dat personen die tot op heden geen additionele informatie hebben verstrekt van de lijst worden afgevoerd. Dit zodat het ministerie een goed overzicht heeft van het aantal nog uit te betalen personen.

Minister Kuldipsingh brengt in herinnering dat de regering in december 2021 de stopzetting van de onlineregistratie heeft aangekondigd. De redenen zijn dat toen de meeste sectoren – en nu alle sectoren – zijn opengegooid.

Daarnaast is de ingangstijd van de lockdown verruimd naar 23.00 uur en was ook het plafond van het Covid-19 Noodfonds bereikt.

Het ministerie koos ook voor het systeem om werklozen vanwege Covid-19 via de vacaturebank aan een baan te helpen. Indien deze personen tot tweemaal toe een aangeboden baan weigeren, wordt ook de steun aan hen stopgezet.

“Want dan wil dat zeggen dat ze niet willen werken”, zegt de bewindsvrouw. Het ministerie is altijd bereid mensen die geen baan kunnen vinden nadat ze vanwege Covid-19 hun werk hebben verloren op te vangen en steun te bieden.