Ruim 500 aanmeldingen voor pre-bachelor Academische Leraren Opleiding

GFC NIEUWS- Ruim 500 studenten hebben zich opgegeven voor het pre-bachelor jaar van de Academische Leraren Opleiding (ALO).

De start voor deze nieuwe opleiding voor onderwijsgevenden vond maandag plaats bij de Student Housing Campus waar de studenten werden toegesproken door minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC).

De bewindsvrouw toonde zich zeer ingenomen met het aantal inschrijvingen en noemde degene die zich voor de pre bachelor hebben opgegeven pioniers van het afstandsonderwijs in Suriname.

Volgens Ferrier zullen zij een voortrekkersrol vervullen en zal het minister elke stap van hen zorgvuldig volgen. Dit omdat hun feedback belangrijk zal zijn voor het ministerie om te weten hoe verder inrichting te geven aan de opleiding.

Dat er een groot aantal inschrijvingen is, is volgens minister Ferrier ook reden te concluderen dat de studenten zeer gemotiveerd zijn om leerkracht te worden. De bewindsvrouwe noemde het een moeilijk besluit toen vorig jaar besloten werd de opleiding aan te houden.

Het was volgens haar echter een noodzakelijke beslissing, omdat het ministerie voor kwaliteitsverbetering gaat. Ze zei dat er de afgelopen vijf decennia nauwelijks iets is gedaan aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

Daarnaast heeft relevantie van de curricula ook een rol gespeeld. “Dit moet heel anders”, meent minister Ferrier. Ook moet de toegankelijkheid tot en gelijkheid in onderwijs ter hand worden genomen.

Minister Ferrier: “Heel Suriname moet bereikt kunnen worden met onderwijs, daarom dat we besloten hebben naar andere methoden te kijken”. Afstandsonderwijs is een van deze methoden.

De bewindsvrouw merkte op dat het aan wetgeving in onderwijs ontbreekt. Er is geen wetgeving voor een toezichthoudend apparaat, noch voor het hoger onderwijs.

Minister Ferrier zei dat na de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 er geen enkele wetgeving in het onderwijs is gekomen. Volgens haar wordt nog steeds gewerkt met de verouderde wet uit Nederland welke ook nooit is aangepast.

In de hele aanpassing die doorgevoerd zal worden, zal ook het toetsen anders gebeuren. Omdat zoveel zal veranderden, zal volgens de bewindsvrouw ook de structuur van het ministerie veranderen.

Volgens Ferrier zal het Surinaamse onderwijs met sprongen vooruit moeten gaan. Behalve dat er een stuk wetenschappelijke voorbereiding zit in de pre-bachelor opleiding, zullen de studenten zich continu moeten oriënteren en verdiepen in bepaalde aspecten van het vak.

Ferrier sprak van een andere manier van werken en een andere manier om zich de stof eigen te maken, zaken die een grote mate van inzet en discipline vragen. Ze verwacht dat de studenten probleemoplossend en coöperatief zullen werken gedurende de opleiding.

De pre-bachelor opleiding gaat op 11 november aanstaande van start. Renate de Bies is de coördinator van deze opleiding, welke met steun van het Polytechnic College (PTC) van de grond is gekomen.

Tijdens de pre-bachelor opleiding wordt er gebruik gemaakt van het Moodle-systeem, die is wereldwijd de meest gebruikte open source leeromgeving. De studenten worden zaterdag aanstaande alvast ingewijd in het gebruik hiervan.

Overige berichten