fbpx

Ruim 50 grondbeschikkingen voor gezinnen Livorno

GFC NIEUWS- Ruim 50 grondbeschikkingen zijn zaterdag uitgereikt aan gezinnen die wonen in Livorno.

Voor velen is dit een opluchting en is hun geduld beloond.

De aanwezigen werden onder meer toegesproken door de ministers van Ruimtelijke Ordening, Grond – en Bosbeheer (RGB), Lekhram Soerdjan en Rabinder Parmessar van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV).

Districtscommissaris Eric Grauwde van Paramaribo Zuidwest en de kernvoorzitter van NDP Livorno Claudia Maatsen waren ook aanwezig.

Vooral de belanghebbende gezinnen werden op het hart gedrukt niet te speculeren met hun grond of deze te verkopen, maar om het juist in cultuur te brengen.

Minister Parmessar haalde aan dat de veldwerkers van de NDP, onder leiding van Maatsen, een bijzondere job hebben gedaan.

BEKIJK OOK
SRD 29 miljoen teruggestort in reçufraudezaak

De veldwerkers gingen persoonlijk naar de belanghebbenden om de benodigde stukken op te halen. Hierna volgde er een screening en werden de stukken ingediend bij de bevoegde instanties.

“Het is weer eens bewezen dat de NDP niet alleen werkt voor de NDP’ers, maar voor eenieder,” zei Parmessar. Hij benadrukte dat ook niet- NDP’ers in aanmerking zijn gekomen voor hun beschikking.

Minister Soerdjan zegt dat het ministerie van RGB ernaar streeft om voor eind van het jaar weer eens beschikkingen uit te delen in het ressort.