fbpx

Ruim 5.600 in Suriname leven met HIV/AIDS

GFC NIEUWS- In Suriname leven er naar schatting 5.600 mensen met HIV/AIDS.

Momenteel worden er verschillende HIV/aidsprogramma’s uitgevoerd in de Caribische regio w.o. Suriname.

Ook onder huidig ambassadeurschap van Dwight Prade en Georgette Grootfaam is dit een belangrijk aandachtspunt in het CYA Suriname beleidsplan 2019-2021, wordt aangehaald in een persbericht naar aanleiding van Wereld Aids Dag.

Samen met het CYA- korps en haar partners zullen er landelijk programma’s ontwikkeld en geïmplementeerd worden met als hoofddoel de Surinaamse jeugd bewuster te maken over het HIV/AIDS probleem die steeds toeneemt en ook levens onder haar eist.

Naar schatting leeft 1,4% van de Surinaamse populatie tussen 15 en 49 jaar met het HIV/aidsvirus. Door gebrek aan data en doordat mensen zich niet regelmatig laten testen, wordt geschat dat dit aantal hoger is.

BEKIJK OOK
Wegenautoriteit gaat samenwerking aan met studierichting Infrastructuur

De grootste risicogroep is jongeren tussen 15 en 24 jaar en dit is volgens de CARICOM Youth Ambassadors (CAY) een zeer zorgwekkend vraagstuk. Daarom geniet de HIV/aidsproblematiek hoge prioriteit binnen de CARICOM en dus ook binnen het CARICOM Youth Ambassadors Programma (CYAP).

Sinds het ontstaan van het CYAP is er continu aandacht besteed aan dit vraagstuk.

“Door onwetendheid is de kans op het overdragen van het virus groter. Het is dus van eminent belang dat jij jouw status kent, dit kan alleen door je te laten testen,” aldus de CARICOM Youth Ambassadors.