fbpx
Ruim 25 personen brodeloos door uitspraak kort gedingrechter in zaak R.A. Party Place

GFC NIEUWS- Middels dit artikel wil ik directeur/eigenaar van R.A. Partyplace, Rakesh Kalloe, duidelijkheid brengen in de zaak die ene J.B. samen met en enkele buurtbewoners heeft aangespannen en waarbij de rechter in het voordeel van de eisers heeft besloten.

J.B. heeft zoals aangegeven een zaak aangespannen welke hij heeft gebaseerd op geluidsoverlast welke mijn onderneming veroorzaakt. Deze zaak werd ondersteund door handtekeningen van buurtbewoners, al gauw bleek dat zowel de eiser als de verzamelde handtekeningen merendeel waren van buurtbewoners die niet in de directe omgeving van mijn onderneming wonen, voert Kalloe aan.

De rechter heeft in het voordeel beslist van de tegenpartij en heeft daarbij ook gesteld dat de bedrijfsactiviteiten van Kalloe helemaal moesten worden stopgezet. De Staat Suriname in deze de districtscommissaris van de Paramaribo Zuid-West heeft ook een verbod gekregen om vergunningen te verlenen aan zijn bedrijf voor het organiseren van activiteiten.

“Dit is vreemd voor mij, daar ik niet eens in de gelegenheid ben gesteld om het vermeende overlast, dat niet op waarheid berust naar mijn mening door aanpassingen tot gangbare proporties terug te dringen. Het onmiddellijk stopzetten van mijn bedrijfsactiviteiten heeft er dus in geresulteerd dat ik 25 mensen die werkzaam waren bij mijn bedrijf heb moeten bedanken.”

“Deze mensen en hun gezinnen zitten nu dus zonder inkomsten met alle gevolgen van dien. Zo zijn ook de sociaal culturele verenigingen, sport verenigingen en scholen, verstoken van een loCatie waar ze hun activiteiten kunnen uitvoeren. De locatie werd namelijk door mij ter beschikking gesteld van voornoemde verenigingen, voor het houden van activiteiten, dit zag ik als terug geven aan de maatschappij als kleine onderneming.”

Al gauw na de uitspraak hebben enkele mensen uit de buurt alsook ondertekenaars van de zaak, te kennen gegeven dat zij onder valse voorwendselen hebben getekend en dat het niet hun bedoeling was dat de onderneming helemaal moet sluiten, beweert Kalloe.

Ook is volgens hem gebleken dat vele in de directe omgeving van de onderneming niet hebben ondertekend. Ze hebben dus nu ook schriftelijk kenbaar gemaakt, dat ze onder valse voorwendselen de brief hebben getekend en het totaal niet hun bedoeling is geweest dat de bedrijfsactiviteiten moesten worden stopgezet, alsook de sociaal maatschappelijke activiteiten die daar plaatsvonden.

“Ik heb ook beroep aangetekend tegen de op 31 oktober 2019 gedane uitspraak van de kort gedingrechter. Er is hier duidelijk sprake van misleiding, tevens heb ik niet eens de kans gehad om binnen redelijke termijn aanpassingen te plegen om de vermeende geluidsoverlast terug te brengen wat volgend mij ook niet op waarheid berust.”

“Het is voor ondernemers, vooral in deze tijd, heel moeilijk te ondernemen, kleine – en middelgrote ondernemingen zijn de ruggengraat van onze economie. Als men door misleiding, zonder gedegen onderzoek, en de ondernemer ook niet de kans geeft aanpassingen te plegen, ondernemingen sluit, zal onze economie nog verder verslechteren.”

“Nu zijn 25 mensen hun baan kwijt en kunnen niet voor hun gezin zorgen. En is er voor sociaal-culturele verenigingen, sportverenigingen en scholen 1 locatie, van de reeds schaars aanwezige locaties, minder voor het ontplooien van activiteiten. Ik spreek de hoop uit dat in hoger beroep alle voornoemde punten in overweging zullen worden genomen, alvorens te komen tot een uitspraak. De uitspraak is gedaan, maar de waarheid komt nu achteraan. Laat het recht zijn beloop hebben,” aldus Kalloe.

Meer nieuws

Wegomlegging in verband met 25 november

GFC NIEUWS- In het kader van de herdenking van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid, waarbij door de gewapende machten een parade en defilé zal worden gehouden,…

Dorpelingen keuren kaart Wit Santi goed

GFC NIEUWS- Bewoners van Wit Santi in Para hebben afgelopen zaterdag de kaart van het woon- en leefgebied van Wit Santi goedgekeurd tijdens een dorpsvergadering.

Gouddelver vermoedelijk verdronken

GFC NIEUWS- Het levenloos lichaam van de 22-jarige gouddelver Marvin Klassie is op 22 november door andere gouddelvers in een kreek in het dorp Waki…

PAHO doneert aan Volksgezondheid

GFC NIEUWS- De Pan American Health Organization (PAHO)/World Health Organization (WHO) heeft persoonlijke beschermingsmiddelen gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid.