Ruben del Prado: “Ik maak gebruik van mijn democratisch recht om mij verkiesbaar te stellen”

ruben del prado 2

OPINIE – De Nationale Assemblee vertegenwoordigt het volk van de Republiek Suriname en brengt de soevereine wil van de natie tot uitdrukking.

Het is het hoogste politieke orgaan van de Staat. De regering is verantwoording verschuldigd aan De Nationale Assemblee.

De Nationale Assemblee heeft zowel wetgevende als bestuurlijke en controlerende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, die zijn vervat in de artikelen 71 tot en met 74 van de Grondwet, waaronder:

• Beslissen over wetsontwerpen die haar worden voorgelegd (wetgeving)

• Beoordelen van het sociaaleconomisch en politiek beleid van de Regering (controle)

• Kiezen van de president en de vicepresident (politiek).

• Beoordelen van de jaarlijkse begroting van de Regering (wetgeving en bestuur)

Van 1 augustus 2011 tot 31 juli 2015 is het project ‘Institutionele Versterking van De Nationale Assemblee van Suriname’ uitgevoerd.

Dit project had als doel versterken van de Nationale Assemblee van Suriname in de uitvoering van haar kerntaken en verantwoordelijkheden.

OOK INTERESSANT
73 bedrijven zorgen er mogelijk voor dat Surinamers ernstig verslaafd raken aan gokken in casino's

Het moest resulteren in betere beleidssturing, initiëren van initiatieven voor capaciteitsopbouw en facilitering van ‘best practices’ in de parlementaire ontwikkeling en van goed bestuur.

In de praktijk wordt niet ervaren dat onze Surinaamse bestuurssystemen, acht jaar na voltooiing van dit project, zijn verbeterd door succesvolle hervormingen van de overheidssector; dat er juridische hervormingen hebben plaatsgevonden, en dat er participatieve planning is met participatie van het publiek. Wat een gemiste kans – want dit waren de doelstellingen van het project.

Ik besluit vandaag om niet langer van buitenaf naar binnen te kijken en om niet langer aan de kantlijn te staan. Ik stel mij daarom bij de volgende verkiezingen kandidaat als lid van De Nationale Assemblee van Suriname. Ik maak gebruik van mijn democratisch recht om mij verkiesbaar te stellen.

Als volksvertegenwoordiger wil ik bijdragen aan een DNA die zich richt op haar taken, verantwoordelijken en bevoegdheden.

Een DNA die zich enkel en alleen focust op het belang van land en volk. Een DNA zoals in onze Grondwet is bedoeld, dat wil zeggen: niet geleid of gestuurd door partijpolitiek of loyaliteit aan een partijleider; onafhankelijk van financiële sponsors en belangengroepen.

OOK INTERESSANT
Politie informeert over gewelddadige confrontatie voor politiebureau Rijsdijk

Zo een DNA zal een spectaculair grote verandering teweegbrengen in hoe Suriname zich voortbeweegt.

Ik nodig hierbij nog meer ‘kondre man’ uit om samen met mij deze stap te maken.

In dit leven, in deze tijd hebben we nu de gelegenheid om deze essentiële beslissing te nemen en om, na 25 mei 2025, te doen wat het beste is voor Suriname. Omdat wij het willen en vooral omdat wij het kunnen.

Samen, anders!

Ruben F del Prado

DISCLAIMER: Publicatie van opiniestukken houdt niet in dat GFC het eens is met de inhoud