Rotary VOS Excellence Award voor best geslaagden

Op dinsdag 7 augustus vindt de uitreiking van de VOS ‘Student Excellence Award’ plaats in het Waaggebouw; the house of Rotary Suriname. Rotary club of Paramaribo Central stelt jaarlijks VOS studenten van 28 VOS-onderwijsinstellingen in de gelegenheid om door middel van een mondelinge presentatie, mee te dingen naar deze welbegeerde award. Dit jaarlijks terugkerend evenement zal voor de tweeëndertigste keer plaatsvinden en is bestemd voor de best geslaagden van de verschillende VOS scholen.

De Student Excellence Award wordt uitgereikt aan de student, die niet alleen de beste studieprestaties heeft geleverd op school, maar zich ook op een aantal andere gebieden kan onderscheiden. “Het gaat dus om prestaties, meer dan alleen maar op school”, zegt de voorzitter van Rotary Club of Paramaribo Central, Gracia Lo Fo Wong.

Op zaterdag 4 augustus zullen de mondelinge presentaties van 9.00 uur tot 14.00 uur plaatsvinden in the house of Rotary. De best geslaagden verzorgen een mondelinge presentatie en worden op basis van vooraf vastgestelde criteria getoetst en gekozen. Een panel van rotarians van Rotary Club of Paramaribo Central is belast met de jurering voor de ‘Student Excellence Awards’.

Tijdens de mondelinge presentatie wordt er gelet op de volgende aspecten: een positieve instelling, een gezonde levensstijl, een goede studieplanning en time-management, het respecteren van waarden en normen in de samenleving, de ondersteuning van de directe omgeving, met name het gezin, zelfvertrouwen en geloof in eigen kunnen te hebben, een voorbeeld voor anderen te willen zijn door de optimale inzet van eigen talenten en mogelijkheden, een goede balans tussen inspanning (studie) en ontspanning te vinden, oog te hebben voor de behoefte aan ondersteuning van je medestudenten en anderen, waarde te hechten aan de betekenis van religie en geloof te hebben in een hoger wezen.(GFC)