fbpx

Rotary Suriname ondersteunt Hulplijn BOG 178 ook na operationele overdracht

GFC NIEUWS- Rotary Suriname heeft sinds maart van dit jaar, het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) ondersteund in haar activiteiten.
Aansluitend heeft ook het SU4SU fonds ondersteuning geboden, aan het bevorderen van de operationele activiteiten. Scheidende Directeur Minouche Dihal-Bromet blikt terug op een succesvolle periode en noemt als mijlpalen: de herinrichting van de hulplijn 178, het operationaliseren van het wagenpark met ondersteuning in de vorm van brandstof van GOW2 en SOL, de trainingen voor de 178 agents, de infrastructurele ondersteuning door Webhelp/Telesur en ondersteuning op organisatorisch-, financieel en communicatief niveau van diverse diensten van het BOG.
Op 14 augustus is het overdrachtsdocument getekend met de nieuwe waarnemend directeur Radjes Ori. De nieuwe waarnemend directeur maakt reeds langer deel uit van het BOG en zal de komende periode de operationele activiteiten voor zijn rekening nemen.
Dihal-Bromet is in december 2019 aangesteld als directeur van het BOG en heeft met het team dat zij heeft aangetroffen constructief gewerkt aan de verbetering van de diensten van het BOG. Op grond hiervan was het mogelijk een overdrachtsdocument aan te bieden met richtlijnen en procedures voor de uiteenlopende werkzaamheden van het BOG.
“Wij zijn zeer erkentelijk voor de ondersteuning in kennis, middelen en capaciteit die er is geboden door experts van Rotary Suriname en het bedrijfsleven. Ook het personeel bedank ik voor de inzet en voortvarendheid waarmee de werkzaamheden zijn uitgevoerd”, zegt Dihal- Bromet.
Het centraal magazijn, de afdeling Agenda en archief zijn ook beter gesitueerd en kunnen effectiever worden ingezet. Voor de landelijke distributie inzake Covid-19 PPE ( ersonal Protective Equipment) is er een magazijn ruimte ingericht voor het ministerie van Volksgezondheid.
I AM Gold zal het groot onderhoud van het koelingssysteem van het Centraal Laboratorium bekostigen. Dit laboratorium fungeert sinds februari l.l.als nationaal referentie laboratorium en is als eerste laboratorium in het Caraïbisch gebied getraind in het uitvoeren van Covid-19 testen.
Rotary Suriname en het SU4SU Fonds zitten momenteel in de afrondende fase: van de herinrichting van de hulplijn 178, de campagne Feti corona waarbij er specifieke communicatieactiviteiten worden uitgevoerd en handboeken die er worden ontwikkeld.

BEKIJK OOK
164 projectvoorstellen komen in aanmerking voor SAMAP’s Matching Grant Facility