Rotary Club Paramaribo committeert zich aan tegengaan overgewicht bij kinderen

GFC NIEUWSREDACTIE- Rotary Club Paramaribo Central (RCPC) heeft het besluit genomen een structurele bijdrage te leveren aan de strijd tegen overgewicht bij kinderen.
President RCPC 2020- 2021, Vyas Gokoel, heeft het terugdringen van overgewicht bij kinderen als prioriteitsgebied aangegeven in het jaarplan 2021.
De geplande activiteiten zijn voornamelijk gericht op het stimuleren van gezond eet en – beweeg gedrag bij kinderen.
“Het is beter kinderen goed gedrag aan te leren vanaf het begin, dan op latere leeftijd te proberen ongewenst gedrag af te leren en pas dan goed gedrag aan te leren”, zei president Vyas bij de presentatie van zijn jaarplanning aan het begin van het Rotary jaar.
De eerste in de serie van activiteiten is een webinar met als titel “Van Grond tot Mond”; gericht op “het maken van gezonde voedingskeuzes voor een ieder”.
Met de webinar beoogt RCPC een aanzet te geven tot het nadenken over “agrarische interventies” voor het maken van gezonde voedingskeuzes en vooral ook tot het handelen daarnaar.
Het hoofddoel van dit initiatief is dan ook om met verschillende groepen in de maatschappij na te gaan wat de praktische rol is van de agrarische sector in het aanpakken van voedselveiligheid, verbeteren van voedings –en gezondheidsuitkomsten, vooral voor mensen die leven met chronische- niet overdraagbare aandoeningen.
De webinar zal bestaan uit twee sessies. In de eerste sessie zullen drie sprekers ingaan op de beleidsaspecten rond de rol van de agrarische sector, de jeugd en voedsel veiligheid bij het aanpakken van het obesitas (overgewicht) probleem bij kinderen.
In de tweede sessie, getiteld “show and tell” krijgen een viertal panelleden de gelegenheid hun succesvolle projecten te delen met de participanten. Na elke sessie hebben de aanwezigen de gelegenheid om vragen te stellen en is er ruimte voor discussie.
De minister van Landbouw Veeteelt en Visserij, Parmanand Sewdien, is de keynote speaker voor de avond.
De webinar “Van Grond tot Mond” is kosteloos, open voor een ieder die meer wil weten hoe zelfstandig gezonde voeding op tafel te zetten en zal gehouden worden op 21 januari van 19.00 – 21.00 uur.