Rosebel zal in 2022 maximaal 6.100 kg goud produceren

GFC NIEUWSREDACTIE- In 2022 zal Rosebel, dochteronderneming van de goudmaatschappij Iamgold in Suriname, naar verwachting tussen 190.000 ounces (5386.41 kg) en 215.000 ounces (6095.15 kg) goud produceren op 100% basis.

Verwacht wordt dat de productie sterker zal zijn in de tweede helft na afloop van het regenseizoen en hogere goudopbrengsten door aangebrachte verbeteringen aan de verwerkingsfaciliteit.

Iamgold heeft vandaag haar voorlopige operationele resultaten over 2021, de operationele vooruitzichten voor 2022, de bijgewerkte minerale reserves en geschatte reserves en het nieuw plan voor de levensduur (life-ofmine plan – de “Rosebel 2022 LOMP”) voor de Rosebel goudmijn inclusief de satelliet Saramacca mijn (gezamenlijk, “Rosebel”), bekendgemaakt.

De jaarlijkse toerekenbare goudproductie voor Rosebel was 154.000 ounces (188.000 op 100% basis), dicht bij de bijgewerkte richtmarge van 140.000 tot 160.000 ounces.

In het vierde kwartaal bedroeg de toerekenbare productie 42.000 ounces op basis van een totaal van 2.4 miljoen ton erts verwerkt door de productiefaciliteit met een gemiddeld gehalte van 0,78 g/t Au en een gemiddelde “recovery” van 86,3%.

Door mijnbouwactiviteiten droegen de Rosebel-mijnen 1,16 miljoen ton erts bij met een stripverhouding van 8:1 (afval tot erts), en Saramacca droeg 1,03 miljoen ton erts bij met een stripverhouding van 2:1 (afval tot erts).

Efficiëntieverbeteringen van het koolstof adsorptie/desorptie circuit werden aan het einde van het vierde kwartaal voltooid, en verdere verbeteringen in de opname van goud-in-circuit verwacht in het eerste kwartaal van 2022.

Geplande kapitaaluitgaven van $105 miljoen omvatten gekapitaliseerde deklaag verwijdering, uitbreiding en onderhoud van de “tailings facility”.

Kapitaal uitgaven voor uitbreiding van $35 miljoen omvatten de afronding van de minder urgente activiteiten die betrekking hebben op Saramacca en investeringen in de uitbreiding van de verwerkingsfaciliteit.

De productie zal naar verwachting toenemen tot een geschatte jaarlijkse goudproductie van 300.000 ounces per jaar op 100% basis vanaf 2025 tot het huidige verwachte levensduur van de mijn tot 2033 op basis van de bijgewerkte schatting van de minerale reserves.

Rosebel 2022 Life of Mine Plan (2022 LOMP)

In de afgelopen twee jaar werd Rosebel geconfronteerd met bepaalde uitdagingen die hebben geleid tot vertragingen bij het strippen, strategische pushbacks van de pits, onderhoud en de voltooiing van de vereiste infrastructuur in Saramacca.

Rosebel heeft in 2022 en 2023 materiële kapitaalinvesteringen nodig om projecten en initiatieven te implementeren die gericht zijn op het aanpakken van een aantal van deze uitdagingen.

Als gevolg van de huidige prioriteitsstelling van kapitaaltoewijzing door Iamgold, start zij een strategisch beoordelingsproces om de opties voor Rosebel te evalueren.

De Rosebel 2022 LOMP is gebaseerd op aangepaste geologische modellen waarin verdere boorresultaten voor de Rosebel- en Saramacca-afzettingen zijn verwerkt, houdt rekening met kostenstijgingen en is conservatief beperkt gezien de andere kapitaalbehoeften van de onderneming op dit moment.

Twee van de belangrijkste prioriteiten voor Rosebel hebben betrekking op de strip- en verwerkingscapaciteit voor de verwerking van hard gesteente.

Om toegang te krijgen tot diepe, hoogwaardige ertsen in bestaande mijnen, is significante verwijdering van deklagen vereist, wat in de komende vijf jaar een materiële kapitaalinvestering vergt.

Het vermogen van de verwerkingsfaciliteit om de hardheid van het Rosebel-erts aan te kunnen, zou kunnen worden vergroot door de toevoeging van twee brekers tegen een geschatte kostprijs van $30 miljoen, wat zou resulteren in een materiële verbetering van de verwerkingscapaciteit van de faciliteit.

Verschillende aanvullende waarde verhogende scenario’s werden beoordeeld in verband met de voltooiing van de Rosebel 2022 LOMP, waaronder de versnelling van de investering in de verwerkingsfabriek, de uitbreiding van de mijnvloot om het strippen en toegang tot hoogwaardiger erts te versnellen, de verbetering van de verwerkingscapaciteit en uitbreiding binnen de verwerkingsfaciliteit, en het bereiken van bepaalde productiviteits- en kostenoptimalisatiemogelijkheden.

Deze scenario’s gingen uit van de beschikbaarheid van aanvullend kapitaal en toonden materiële mogelijkheden om het rendement van de operatie te verbeteren.

Verder bevindt Rosebel zich in geologisch opzicht in een regio begiftigd met goud met potentieel voor verdere
ontdekking door verhoogde investeringen in exploratie.