fbpx

Rosebel droeg in 2017 US$ 52 miljoen over aan staatskas

In 2017 is er door Rosebel Gold Mines in totaal USD 52 miljoen aan de staatskas afgedragen bestaande uit royalty’s, inkomstenbelasting, statistiek- en consentrechten, loonbelasting en dividend. Dit is 16% meer dan in 2016.

Door fluctuaties op de goudmarkt en afgenomen reserves heeft Rosebel Gold Mines sinds 2016 haar strategie moeten wijzigen om haar levensduur te kunnen garanderen. Kostenreductieprogramma’s en productiviteitsverhogende maatregelen hebben geresulteerd in een efficiëntieverbetering en kostenbesparing, wat ten goede komt aan de directe financiële afdrachten aan de Surinaamse overheid.

General Manager, Suresh Kalathil, geeft aan “dit resultaat is een inspanning geweest van het anders organiseren van interne processen enerzijds en de inzet van onze collega’s anderzijds. Ik ben blij dat we het tij hebben kunnen keren en kijk vol goede moed uit naar de toekomst.”

Enkele hoogtepunten in 2017 waren:

• het verlengen van de levensduur van de mijnbouwoperaties met minimaal 10 jaar, door de veelbelovende exploratie resultaten op de gros Rosebel concessie.

• de start van de Milieu- en Sociale Effectenstudies voor de nabijgelegen Saramacca concessie (ESIA)

• de ondertekening van het Roma-Oost protocol met Makamboa (de vereniging van kleinschalige goudmijners uit Nieuw Koffiekamp), waardoor er ruimte is gecreëerd voor klein ondernemerschap binnen een afgebakend gebied op de concessie.

Sharmila Jadnanansingh, Legal and Corporate Affairs manager, geeft verder aan dat Rosebel mede door haar Zero Harm policy, zich blijft committeren aan het voortdurend streven naar de hoogste standaarden voor de gezondheid en veiligheid van mensen; het minimaliseren van impact op het milieu en het positief bijdragen aan de ontwikkeling van omliggende gemeenschappen. Dit is essentieel voor het succes van de Rosebel-operaties.

OOK INTERESSANT
Suriname moet weloverwogen beslissing nemen over maximale THC-gehalte in industriële hennep

In het afgelopen jaar heeft Rosebel diverse sociale projecten ten behoeve van de samenleving en de gemeenschap in Brokopondo ondersteund. In 2017 is er in totaal US$ 850.000 besteed aan projecten zoals: capaciteitsversterking van het beroepenveld door het opzetten en ondersteunen van het MSc Geosciences programma in samenwerking met de Anton de Kom universiteit, bewustwordingsinitiatieven over Corporate Social Responsibility en renovatieprojecten van scholen en tehuizen.

In Brokopondo is er gefocust op het versterken van capaciteiten van de jongeren zoals de welbekende speech contest die voor de 7de keer georganiseerd is, de scholenquiz en beroepenbeurs voor VOJ-scholieren.

Ook mocht het bedrijf de eerste twee universitair afgestudeerden studenten van het Rosebel Scholarship programma feliciteren met het behalen van hun Bachelorgraad.

In Asigron is er met de gemeenschap een project gestart voor het opzetten van een irrigatiesysteem voor landbouwproductie ter ondersteuning van lokaal ondernemerschap.(GFC)