Rosebel Community Fund financiert watervoorzienings- en elektriciteitsprojecten

GFC NIEUWSREDACTIE- De Stichting Rosebel Community Fund (RCF) en het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) hebben op 15 februari financieringsovereenkomsten ondertekend voor het uitvoeren van een drietal projecten in de districten Brokopondo en Sipaliwini.

Met de ondertekening van deze overeenkomsten zal er een aanvang worden gemaakt met het plaatsen van LED straatverlichting in district Brokopondo.

Ook zal er in district Sipaliwini gewerkt worden aan de duurzame verbetering van de drinkwatervoorziening en het electrificatiesysteem in het Pikin Saramacca gebied.

De ondertekening vond plaats tussen het RCF, vertegenwoordigt door haar voorzitter, mevrouw Sharmila Jadnanansing, de overheid, vertegenwoordigt door de minister van NH, David Abiamofo, hoofdkapitein Edson Tweeling, namens het traditioneel gezag, en Ludwig Mendelzoon, districtscommissaris van Brokopondo.

De totale kosten zijn geraamd op USD 487.000,00 en de oplevering van de projecten is geprojecteerd voor het derde kwartaal van 2021.

Voor deze projecten is er een unieke samenwerking tussen het RCF en het ministerie van NH, waarbij het RCF zal zorgdragen voor USD 401.000,00 aan middelen en equipment, en het ministerie zal inkomen met arbeid, materiaal en logistieke ondersteuning tijdens de uitvoering. Hiervoor zullen vanuit NH de diensten Watervoorziening en Elektriciteitsvoorziening worden ingezet.

Door verbetering en uitbreiding van de straatverlichting in het district Brokopondo wordt de veiligheid bevorderd en wordt er gewerkt aan energie-efficiëntie. In het verlengde van het EBS-netwerk zullen LED lampen worden aangesloten en extra straatverlichtingspunten. Bij publieke plekken zoals gemeenschapscentra, scholen en aanmeersteigers zullen ook op zonne-energie aangesloten lichtpunten worden geplaatst.

In het Pikin Saramacca gebied, zal voor de dorpen Njun Jacobkondre, Baling, Bilawatra en Misalibi de uitbreiding van het elektriciteitsnet en het drinkwaterdistributienet plaatsvinden. Dit zal de drinkwatervoorziening van de actieve huishoudens in het Pikin Saramacca gebied aanzienlijk verbeteren. Ook zal elk dorp over een eigen waterzuiveringsinstallatie beschikken, aangedreven met zonne-energie.

“Deze projecten zijn gekozen op basis van de door de gemeenschappen geselecteerde prioriteitsgebieden, en hun bijdrage voor onderhoud zal van cruciaal belang zijn,” aldus Sharmila Jadnanansing over de totstandkoming van de projecten.

“Er is gekozen voor een publiek-private-partnerschap met het ministerie, vanwege specifieke deskundigheid en ervaring welke goed van pas zal komen bij de implementatie van deze projecten. In lijn met onze Zero Harm visie, geven wij prioriteit aan projecten die bijdragen aan gezondheid, veiligheid en duurzame economische voordelen. Schoon drinkwater en elektriciteit zijn basisvoorzieningen die de kwaliteit van het leven verbeteren, sociale en economische activiteiten ondersteunen, en tot lange termijn voordeel zijn van de gemeenschappen.”

Ook minister Abiamofo zegt enthousiast te zijn over dit initiatief: “Ik ben heel erg blij met deze samenwerking en hoop dat we hiermee de toon hebben gezet voor meerdere projecten in de toekomst. Dit kunnen wij ook als model gebruiken voor mogelijke partnerschappen met andere bedrijven. Wij blijven ons inzetten voor het mobiliseren van alle mogelijke financieringsbronnen en partners. Met de uitvoering van deze projecten wordt invulling gegeven aan het beleid van het Ministerie om duurzame ontwikkeling van de leefgemeenschappen teweeg te brengen.”

Vanaf de start van de Rosebel operatie heeft het bedrijf gericht geïnvesteerd in capaciteitsversterking en gemeenschapsontwikkeling binnen Brokopondo. Ook zijn er regelmatig projecten uitgevoerd die te maken hebben met onder anderen: educatie, gezondheidszorg, infrastructuur en het stimuleren van lokaal ondernemerschap.

Thans is de Corporate Social Responsibility van Rosebel verder aangesterkt d.m.v. de oprichting van de Stichting Rosebel Community Fund, met als doel een duurzame toekomst te helpen creëren voor de gemeenschappen rondom de Rosebeloperatie in het bijzonder en de Surinaamse gemeenschap in zijn algemeenheid.

In 2021 zal het RCF zich vooral richten op het financieren van projecten die inkomsten genereren voor de gemeenschappen in de districten Brokopondo en Sipaliwini.