fbpx

ROS tekent samenwerking overeenkomst met Stichting Sophia’s Lust en Omgeving

GFC NIEUWS- Aan de vooravond van 45 jaar Staatskundige Onafhankelijkheid heeft het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport een Beheersovereenkomst getekend met Stichting Sophia’s Lust en Omgeving voor het Sophia’s Lust Community Center.
De ondertekening vond plaats onder toezicht van minister Gracia Emanuel, directeur sportzaken, beleidsadviseurs en bestuursleden van de stichting.
Voor de ondertekening heeft de Sportminister het stichtingsbestuur toegesproken. In haar redevoering heeft zij aangegeven dat ze niet twijfelt aan de samenwerking. “Wij werken zoveel mogelijk conform het beleid van de regering om uitvoering te geven aan recreatieve en sportaangelegenheden”.
Volgens haar zal de regering te allen tijde een beleid voeren dat de maximale conditie en randvoorwaarde schept voor de samenleving om maximaal te kunnen bewegen en sporten. De buurtbewoners, maar in het bijzonder de jeugd, moeten eerlijke en gelijke kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Dit is volgens Emanuel een van de redenen waarom het ministerie content is met de samenwerking.
Volgens waarnemend directeur Gordon Touw Ngie Tjouw, die namens de minister de ondertekening deed, is de opdracht uitgevoerd en komen wij dichterbij om het sportbeleid en recreatieve aangelegenheden te decentraliseren. De afgelopen periode zijn wij druk bezig geweest om alle plooien glad te strijken. Als directielid wil ik de minister bedanken voor haar inzet met betrekking tot de ondertekening en ook de stichting. Tot slot gaf de waarnemend directeur mee dat kansen die gelden voor sporters en jongeren in Paramaribo, ook van toepassing moeten zijn voor iedereen in de andere districten.
Het Sophia’s Lust Community Center is is een schenking geweest van de Volksrepubliek China voor de gemeenschap van Sophia’s Lust en omgeving. Dit multifunctioneel centrum kan goed gebruikt worden voor de verdere ontwikkeling van de mensen van Sophia’s Lust en omgeving.
Behalve een speeltuin beschikt het gemeenschapscentrum ook over een fitnessruimte, een computerlokaal, maar ook over een zaal voor het houden van sessies, trainingen en huiswerkbegeleiding.

BEKIJK OOK
Veiligheidsadviseur Linscheer ontkracht beweringen vicepresident Brunswijk