fbpx

ROS geeft startsein trainingstraject capaciteitsversterking districtscommissarissen

GFC NIEUWSREDACTIE- ‘Als je wordt getraind, is het niet omdat je niet super bent, maar je wordt er steeds beter van.”

Dit zei minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) in Suriname op 7 december tijdens de launch van het trainingstraject, capaciteitsversterking districtscommissarissen in het Lalla Rookh gebouw. De training is bedoeld om de districtscommissarissen meer tools aan te reiken ten einde beter te presteren.

De burgervaders en -moeders zullen vanaf februari tot en met juli worden bijgeschoold in hun ambt. Het hoofddoel van deze training is om de kennis over decentralisatie, wet- en regelgeving, aanbestedingen, crisismanagement en leiderschap te vergroten.

In de Grondwet van 1987 en de Wet Regionale Organen(WRO) is de bestuurlijke organisatie van Suriname geregeld. In deze wetten wordt de politiek bestuurlijke structuur van de districten geregeld. Ook is de inrichting en bevoegdheden van de regionale organen hierin meegenomen.

De grondwet en de WRO hadden alle bedoelingen om voor de districten een bestuursmodel van de lokale overheid te doen ontwikkelen.

BEKIJK OOK
Vrouw, 76, haalt groot geldbedrag van de bank om perceel te kopen en wordt daarna aangereden en beroofd

De regionale organen hebben niet alzo dusdanig kunnen functioneren, vanwege het ontbreken van autonome bevoegdheden om eigen inkomsten te kunnen genereren. In de periode van het in werking treden van de WRO was het district een zuiver administratief ressort. De dc is volgens het reglement belast met het beheer der ressorten. De districtscommissaris vertegenwoordigt de regering in het district.

“In deze moderne wereld is een effectieve overheid een absolute noodzaak. Zo wordt er op regionaal niveau effectief overheidshandelen verwacht van de bestuursdienst, waarbij de visie gericht is op sociale vooruitgang van mens en maatschappij door middel van bestuurlijke vernieuwing, ecologische ontwikkeling en bescherming van het milieu,” aldus minister Emanuel.

Ze zei verder dat het daarom van eminent belang is om de districtscommissarissen te trainen en bij te scholen. “Deze bijscholing ligt allemaal in het belang van de ontwikkeling van het district.”