Ronnie Asabina, Suzette Nelson en Joan Kent DNA-kandidaten BEP in Brokopondo

GFC NIEUWS- Partijvoorzitter Ronnie Asabina, Suzette Nelson en Joan Kent zijn tijdens een ressortmeeting in Brokopondo Centrum aan de achterban gepresenteerd als de DNA-kandidaten voor BEP in dat district.
De BEP is de eerste partij die haar DNA-kandidaten presenteert in het district. De voordrachten zijn gedaan door de plaatselijke partijstructuren.
Aangezien de partij haar oorsprong heeft in Brokopondo vindt Asabina het gepast dat de BEP zich in dat district met nadruk laat gelden. Tegen de achtergrond van de verkiezingskoorts en de reeks van leugens tijdens de campagne noemde hij de naderende verkiezingen ‘het uur van de waarheid”.
Asabina die zelf in Marchallkreek (Brokopondo) woont, heeft de BEP’ers in het district opgeroepen deze thuiswedstrijd overtuigend te winnen door alle drie kandidaten binnen te brengen. De voorzitter heeft zich behalve maatschappelijk ook politiek bewezen. Hij heeft in de periode 2010-2015 gediend als volksvertegenwoordiger.
Hij ontpopte zich daarbij als een advocaat voor onder meer gelijke verdeling van de rijkdommen van het land, regionale spreiding van de ontwikkeling en een verbeterd belastingsysteem. De overige kandidaten, Kent en Nelson, zijn allebei onderwijzers. Ze hebben ruime draagvlak in het district. Alle drie kandidaten werden, net als de bestuursleden, met daverend applaus binnengehaald.
Bij hun introductie aan de goed opgekomen menigte lieten Nelson en Kent weten zich sterk te zullen maken voor de ontwikkeling van hun district door onder meer: verbetering van de onderwijsfaciliteiten, opwaardering en spreiding van de gezondheidszorg, ouderenzorg en huisvesting.
Ze kunnen zich niet voorstellen dat een district dat over zoveel rijkdommen beschikt en zoveel bijdraagt aan de ontwikkeling van Suriname, niet eens beschikken over een respectabel ziekenhuis of een middelbare school.
Edgar Dikan, één van de ondervoorzitters van de partij en minister van Regionale Ontwikkeling, heeft in zijn felicitatieboodschap aan Brokopondo gewezen op de vooruitzichten die het district en de rest van het binnenland heeft bij deelname van de BEP in een coalitie na de verkiezingen.
Hij waarschuwde de gemeenschap om niet te stemmen op politici die geen affiniteit hebben met het binnenland omdat die nooit beleid kunnen maken voor gebieden die zij niet kennen.
De BEP daarentegen kent het binnenland door en door, en heeft daarop beleid kunnen ontwikkelen. Dat beleid heeft zich in het haast afgelopen zittingstermijn gemanifesteerd via het Ministerie van Regionale Ontwikkeling. De partij heeft echter nog meer ruggensteun nodig in het parlement. Hij riep daarom Brokopondo op massaal voor de BEP te stemmen.
Op 7 maart zullen de kandidaten op DNA, DR en RR-niveau van de partij uit alle districten waar de partij gaat meedoen met de verkiezingen worden gepresenteerd aan de achterband tijdens een Algemene Leden Vergadering.

Overige berichten