fbpx

Rol Staatsolie bij obligatielening

Naar aanleiding van de vele vragen uit de samenleving over de rol van Staatsolie bij obligatielening die de Staat heeft afgesloten, wenst het bedrijf de samenleving als volgt te informeren.

Staatsolie heeft US$ 300 miljoen geleend bij de overheid. Deze middelen zijn afkomstig uit de internationale obligatielening van US$ 550 miljoen die de overheid heeft afgesloten en waarvoor er geen zekerheden (unsecured) zijn afgegeven aan de obligatiehouders.

Staatsolie zal het bedrag van US$ 300 miljoen gebruiken om de kortlopende bankleningen versneld af te lossen.

Door de langere looptijd van de obligatielening zal de druk op de kasmiddelen verminderen, waardoor er meer geld beschikbaar komt voor bedrijfsactiviteiten. Hiermee heeft Staatsolie haar onderhandelingspositie jegens het consortium van banken sterk verbeterd.

Staatsolie zal over het geleende bedrag van US$ 300 miljoen, 9,25% interest per jaar betalen aan de overheid en de aflossing zal ineens plaatsvinden in oktober 2026.

De opbrengsten uit het goudproject zijn opgebracht als garantie in de leningsovereenkomst die Staatsolie is aangegaan met de overheid. Staatsolie blijft eigenaar van haar aandeel in het goudproject.

Staatsolie heeft tussen 2008 en 2015 in totaal US$ 2 miljard geïnvesteerd in o.a. de uitbreiding van de raffinaderij, exploratie-activiteiten, een intensief productie-boorprogramma en deelname in de Merian goudmijn. Van dit bedrag was US$ 1,2 miljard uit eigen middelen en US$ 800 miljoen geleend bij de banken.

US$ 600 miljoen daarvan was een korte termijn lening die eind 2019 volledig afbetaald moet zijn. De helft hiervan wordt nu in één keer afgelost en omgezet in een lange termijn lening.

De druk op de kasmiddelen werd verhoogd door de kelderende olieprijzen, van US$ 100 per vat in 2014 naar zelfs minder dan US$ 20 per vat begin 2016.

Intussen zijn er positieve vooruitzichten, met een herstellende internationale olieprijs, de olieraffinaderij die hoogwaardige producten levert en de goudproductie die op gang is gekomen.(GFC)

Overige berichten