Roekeloze artsen in Suriname die schuldig zijn aan overlijden worden niet gestraft

OPINIE- Het gebeurt helaas vaak dat artsen in Suriname nalatig zijn bij de behandeling van hun patiënten. Dit roekeloze gedrag kan soms resulteren in een verminderde levenskwaliteit of zelfs vroegtijdig overlijden.

Een uitdaging in Suriname is dat, door laaggeletterdheid en de daarmee samenhangende onwetendheid, veel mensen vaak niet herkennen wanneer een arts aansprakelijk is voor onnodig overlijden, invaliditeit of andersoortige gezondheidsschade.

Dit heeft als triest resultaat dat veel medische professionals, ondanks de ernstige fouten die ze maken, niet geconfronteerd worden met juridische of strafrechtelijke gevolgen.

Bovendien kunnen slachtoffers vaak weinig verwachten van de medische tuchtcommissie, omdat deze mogelijk niet onpartijdig is. Hierdoor ontstaat er een zorgwekkende cultuur van straffeloosheid in de gezondheidszorg.

Het is te hopen dat patiënten assertiever worden, zich beter laten informeren en indien nodig de media benaderen om dergelijke gevallen aan het licht te brengen. De bevolking moet zich bewust zijn van hun rechten en de verantwoordelijkheid van artsen in hun zorg.

Het is onacceptabel dat patiënten overlijden door vermijdbare medische fouten zonder dat er consequenties zijn.

Dit vormt niet alleen een ernstige schending van het recht op gezondheid, maar er gaat ook geen preventieve werking van uit die andere medische professionals zou kunnen afschrikken om soortgelijke fouten te maken.

OOK INTERESSANT
Surinaamse Jeugdraad onder vuur na vermoedens van omkoping

Foto ter illustratie.

R. Pinas

DISCLAIMER: Publicatie van opiniestukken houdt niet in dat GFC het eens is met de inhoud