fbpx

Roadshow om belangengroepen te informeren over BTW

Met de op handen zijnde hervormingen binnen het belastingsysteem zal onder andere de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) ingevoerd worden. Aangezien de BTW en andere hervormingen op eenieder betrekking zal hebben, is de afstemming met verschillende groepen in ons land een noodzaak.

Met de input van de stakeholders zal ervoor zoverre mogelijk rekening worden gehouden. Voor de afstemming met “het veld” is er een roadshow, een reeks van meetings, gepland.

Tijdens deze meetings wordt de hervorming besproken met de desbetreffende groep stakeholders. John de Lannoy, coördinator van het transformatieproces, klinkt tevreden over het deel van de meetings dat al is geweest.

Bij de bijeenkomst met de vakbonden is de focus geweest op de tegemoetkoming van de ambtenaren. De loonbelasting van deze groep zal verlaagd worden; de loonbelasting verschoven van loonbelasting naar de indirecte belasting, BTW. “Hierdoor zal men een hoger besteedbaar inkomen hebben uiteindelijk,” legt de Lannoy de werking van BTW voor ambtenaren uit.

De coördinator geeft verder aan dat de BTW een consumentenbelasting is, de hoogte daarvan zal dus bepaald worden door het verbruik van een individu.(GFC)