Roadmap voor bankensector in Suriname in voorbereiding

GFC NIEUWSREDACTIE- De Governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en de minister van Financiën en Planning hebben in een recente vergadering van de Commissie voor Financiële Stabiliteit de roadmap voor het robuust maken van de bancaire sector in Suriname besproken.

De Commissie voor Financiële Stabiliteit dient als forum voor de Bank en het ministerie om ontwikkelingen te volgen die van belang zijn voor de stabiliteit van de financiële sector.

De uitwisseling van informatie en het tijdig signaleren van mogelijke risico’s stelt de monetaire autoriteiten aldus in staat stellen om tijdig, al dan niet gezamenlijk, maatregelen te nemen.

Op de jongste vergadering is de financiële gezondheid en weerbaarheid van de banken besproken. Hierbij zijn stresstest resultaten, de mate van financiële vervlechting en ontwikkelingen bij systemische banken aan de orde gekomen.

Tevens zijn de kapitaalpositie van banken en de daaraan gekoppelde mogelijke maatregelen de revue gepasseerd.

De roadmap voorziet in een robuuste bankensector gemeten naar internationale maatstaven, niet slechts op het gebied van financiële soliditeit maar tevens op het gebied van governance.

OOK INTERESSANT
15-jarig meisje van huis weggelopen met paspoorten en geld moeder

De roadmap voor de bankensector is opgedeeld in fasen en loopt tot eind 2026, waardoor deze verder reikt dan het IMF-programma.

De vergaderingen van de Commissie voor Financiële Stabiliteit vinden minimaal eens per kwartaal plaats. Op 11 april 2022 is hiertoe een Memorandum of Understanding door de monetaire autoriteiten getekend.

Met de Commissie voor Financiële Stabiliteit heeft de nauwe samenwerking tussen de Centrale Bank van Suriname en het ministerie van Financiën en Planning een nieuwe dimensie gekregen.