Road Safety week voor positief verkeersgedrag

De Road Safety week is door het Korps Suriname Verkeersvrijwilligers (KSV), de Pan American Health Organization (PAHO) en het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) ingeluid.

Het doel hiervan is om gedurende een week extra aandacht te besteden aan verkeersveiligheid.

De directeur van Justitie, Marianne Chin A Fat en KSV-voorzitter, Helmut Gezius, hebben in verband hiermee vandaag een poster op het ministerie geplakt. Gedurende deze week zullen er activiteiten worden ontplooid om het gedrag in het verkeer positief te beïnvloeden.

De Road Safety week is een doelbewuste activiteit om de weggebruikers te informeren, te overtuigen of te motiveren hun zienswijze ten aanzien van de verkeersveiligheid bij te stellen en, indien nodig, hun ongewenst gedrag te veranderen.

Hierbij is een mentaliteitsverandering van groot belang , omdat wetenschappelijk onderzoek heeft bevestigd dat het eigen gedrag in meer dan 90% van alle gevallen een veroorzakende hoofdfactor is. Indien het menselijk gedrag in het verkeer positief kan worden beïnvloed, zal dan het aantal verkeersongevallen sterk verminderen.

Behalve bij het ministerie van JusPol is er ook bij het ministerie van Volksgezondheid en bij De Nationale Assemblee een poster geplakt. De posters bevatten de KSV 10 verkeersgeboden.

Volgens de ondervoorzitter van KSV, Eugenie Esajas zijn deze geboden afgeleid vanuit de meest voorkomende zaken die door de politie geconstateerd worden bij verkeerscontrole. “De bedoeling van de verkeersgeboden is dat de burgers goed naar ze kijken en zich afvragen hoe het staat met hun gedrag. Wij willen het gedrag van de mensen dus positief beïnvloeden, aldus Esajas.”

De informatieverschaffing over veilig verkeer gedurende deze Road Safety week zal onder andere plaatsvinden op de radio, de televisie, in de dagbladen en via sociale media.

Het Korps Politie Suriname (KPS) zal tijdens deze periode de focus leggen op de wettelijk gestelde voorschriften zoals overschrijding van de maximaal toegestane snelheid, het rijden op zodanige wijze, het rijden onder invloed van alcohol en het niet dragen van een veiligheidsgordel.

Samen met de verkeersbrigadiertjes zal er ook extra aandacht besteed worden aan veilig verkeer.

Overige berichten