Road Safety week gestart met overhandiging posters

Het Korps Suriname Verkeersvrijwilligers (KSV) heeft maandag een banner en posters met daarop de tien verkeersgeboden aangeboden aan De Nationale Assemblée (DNA).

Dit vond plaats in verband met de launch van de Internationale road safety week die is gestart en een week duurt.

De banner en posters zijn door de griffier van de DNA, mevrouw Ruth de Windt, in ontvangst genomen. De griffier heeft de zekerheid gegeven dat de banner een goede plek zal krijgen in het gebouw. Verkeersveiligheid staat ook hoog op de agenda van het parlement, stelt de griffier.

Deze week is aangekondigd door de Verenigde Naties, waarbij alle lidlanden gedurende een week activiteiten kunnen ontplooien in verband met verkeersveiligheid. Met de verkeersgeboden worden automobilisten op het hart gedrukt om onder andere voordat zij in een voertuig stappen ervan overtuigd te zijn dat het verzekerd en gekeurd is. Verder moeten zij niet rijden door rood licht, letten op de verkeersborden en wegmarkeringen.

Volgens KSV – voorzitter Helmut Gezius zijn de posters enige jaren terug verstrekt aan honderd automobiliosten. Echter is het dit jaar in samenwerking met de Pan – Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (Paho) gelukt om de informatie op een banner te plaatsen.

Het ministerie van Volksgezondheid ontving ook een poster en banners. Eugenie Esajas, ondervoorzitter van het Korps Vrijwilligers Suriname zegt dat het verkeer hen zorgen baart omdat Suriname reeds zit tussen de zestien en achttien verkeersdoden per honderdduizend inwoners.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft zich in maart jongstleden gecommitteerd aan het Strategisch plan, Verkeersveiligheid 2018-2021. Om die reden heeft het KSV gemeend ook aan het ministerie van Volksgezondheid een poster te overhandigen.

Johanna Lakisharan, beleidsmedewerker op het ministerie van Volksgezondheid, zegt dat het committeren aan het Strategisch Plan betekent dat het ministerie samen met andere strategische partners toe gezegd heeft te werken aan de actiepunten die zijn opgenomen in dit plan. Eèn daarvan is dat ervoor gezorgd wordt dat het aantal verkeersdoden met dertig procent vermindert in vergelijking met 2016.

Volgens Lakisharan is het ministerie bezig een werkgroep samen te stellen om te kijken naar de ambulancedienst in Suriname. Het doel van deze ambulancedienst is het verbeteren van de kwaliteit van ieder slachtoffer. Dit is volgens Lakisharan voor het ministerie een heel grote uitdaging, die samen met de strategische partners te bereiken is.

De Road Safety Week loopt van 6 mei tot en met 13 mei.

Overige berichten