RO volgt aanplant hooglandrijst Brokopondo op de voet

Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO) is zeer ingenomen met het succes dat is geboekt bij het proefproject hooglandrijst in het district Brokopondo.

De minister was maandag samen met zijn ambtgenoot Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en enkele topfunctionarissen getuige van de eerste oogst van het proefproject. In dit kader was ook de directie van het Directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland aanwezig.

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de Braziliaanse ambassade. De ambassade ondersteunt daarbij met teelttechnieken, nieuwe varianten van de hooglandrijst en begeleiding.

Op deze manier willen de Braziliaanse autoriteiten een bijdrage leveren aan de voedselvoorziening in Suriname in het algemeen, en in het binnenland in het bijzonder.

Binnenlandbewoners zijn van oudsher bekend met hooglandrijst, maar kunnen met het succes van dit project hun teelttechnieken gaan perfectioneren zodat ze meer output krijgen bij de productie.

Het is gebleken dat sommige hooglandrijstsoorten bij toepassing van de juiste technieken leiden tot veel hogere productiecijfers. Zo kan een productie van circa 3000 kilogram per hectare worden gehaald, in plaats van gemiddeld 900 kilogram per hectare.

“Ik geloof dat wij met deze ondersteuning van de Braziliaanse ambassade een hogere productie kunnen bereiken, waardoor wij in de behoefte van de lokale bevolking in het binnenland kunnen voorzien, en ook de mogelijkheden bekijken voor export”, aldus minister Dikan.

Het Directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland zal de verdere ontwikkelingen van dit project op de voet volgen.(GFC)

Overige berichten