RO streeft naar verdere decentralisatie districten

Het verder decentraliseren van de districten zal in de komende periode een belangrijk streven zijn van het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO).

Behalve dat het ministerie dit doel wil bereiken met de mogelijkheid van de districten om inkomsten te genereren, worden er ook andere stappen ondernomen om het decentralisatieproces voort te zetten, zegt minister Edgar Dikan.

De minister ging in De Nationale Assemblee ook in op vragen die in de eerste ronde van het debat waren gesteld door parlementariërs.

De bewindsman heeft ook aangehaald dat er maatregelen worden genomen om de burgerparticipatie bij het beleid te verbeteren. Hij hoopt dat burgers bewust worden van het te voeren beleid en dat het daardoor beter kan aansluiten op hun behoeften en ervaringen.

Minister Dikan hield het parlement voor dat het draagvlak voor de te nemen besluiten dan groter wordt, waardoor de districtsbewoners optimaal kunnen profiteren van de collectieve voorzieningen. Het beheer en verzelfstandigen van de markten en staatslogeergebouwen zijn, evenals het verbeteren van de vuilophaal en het invoeren van een vuilverwerkingsbeleid, van eminent belang voor de ontwikkeling van de districten.

Minister Dikan haalde aan dat het ministerie er alles aan doet om in de loop van dit jaar de aanzet te geven voor een atelier dat een bijdrage moet leveren bij het brengen van uniformiteit in kleding van de geüniformeerde diensten, zoals het Traditioneel Gezag bij de Inheemsen en Afro-Surinamers in het binnenland en bij de bestuursdienst. Deze beleidsprioriteiten zijn afgeleid van het Ontwikkelingsplan 2017-2021 en het Regeerakkoord 2015-2020.

Overige berichten