fbpx

RO-minister tevreden over vorderingen departement

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling heeft 2018 feestelijk afgesloten, compleet met vuurwerk en muziek. Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling zei tijdens het feest dat het departement vorderingen heeft geboekt in het haast afgelopen jaar.

De bewindsman noemde enkele hoogte punten, waaronder: 1. de recente instelling van een managementteam, een secretariaat en drie commissies als onderdeel van de uitvoering van het ‘Stappenplan ter Realisering van de Wettelijke Erkenning van de Grondenrechten der Inheemse en Tribale Volken in Suriname; 2 ook recent, de oprichting van een podosiriefabriek in Marowijne, een manifestatie van de inspanningen van het ministerie om samen met het bedrijfsleven binnenlandbewoners te ondernemen ter vergroting van hun verdiencapaciteit en om zelfstandiger te worden.

De minister zei, dat hoewel en ook hier en daar een terugval te betreuren was in de uitvoering van het beleid, hij toch tevreden is over de verrichtingen van het personeel, van de commissariaten meegerekend. Hij gaf de harde werkers een ‘10’ voor hun inzet.

Ook directeur Wilco Finisie van het Directoraat Regionale Ontwikkeling is in het algemeen tevreden over de prestaties van het personeel.

Hij noemde enkele historische prestaties van het van zijn directoraat, te weten: instelling van de waterschappen; verzelfstandiging van Radio Boskopu; verzelfstandiging van Nyun Combé; verbetering van de interne processen, waardoor met beduidend minder personeel de resultaten met 65% zijn gestegen.

Finisie sprak mede namens zijn collega-directeuren Leeroy Jack (DOAB), Wensly Misiedjan (Duurzame Ontwikkeling Afro-Surinamers Binnenland) en Nielton Grootfaam (Duurzame Ontwikkeling Inheemsen in Suriname). Hij sprak ook vol lof over de positieve resultaten van de overige directoraten.

Districtscommissaris Mike Nerkust (Paramaribo Noord-Oost) heeft namens zijn collega’s het personeel en de departementsleiding gecomplimenteerd met de goede communicatie en vlotte samenwerking. Hij hoopt op een verdere verbetering van de onderlinge samenwerking en communicatie tussen de commissariaten. Oschoon de verschillen van inzichten met de bond, is de relatie tussen hem en de vakorganisatie nooit verstoord. Hij kijkt uit naar voortzetting van de goede verstandhouding in het komend jaar.

Glenn Swamipersad, voorzitter van de Algemene Bond Personeel Regionale Ontwikkeling (ABPRO), is tevreden over de vorderingen die zijn geboekt in het op orde stellen van zaken aangaande het personeel. Hij sprak waardering uit voor de inzet van de minister en zijn team om samen met de bond een loopbaanplanning te realiseren voor de bestuursdiensten.

Swamipersad zei dat de bond over het heel jaar door geen klachten heeft ontvangen van het personeel en dat hij blij is met de goede verstandhouding tussen de departementsleiding, het personeel en de bond. Hij hoopt in 2019 nog meer samen te presteren.(GFC)