Ringweg binnenkort “Eenrichtingsweg”

Het Hoofd van afdeling verkeer Henk Wip van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C), maakt via het NII bekend dat zowel de noordelijke als de zuidelijke rijbaan van de ringweg binnenkort tot een eenrichtingsweg wordt ingericht. De wijzigingen gaan vanaf zondag 28 januari 2018 in.

De noordelijke rijbaan grenst vanaf de Johannes Vermeerstraat naar de Amazonnestraat tot aan de Napelstraat, terwijl het verkeer op de zuidelijke rijbaan vanaf de Leo Heinemanstraat richting de Guaranistraat tot aan de Napelstraat loopt.

De situatie op het kruispunt tussen de Ringweg en Charlesburgweg wordt in een latere stadium ook gewijzigd, waarbij de ringweg voorrang krijgt ten opzichte van de Charlesburgweg. De aanpassingen zullen gefaseerd worden uitgevoerd.

Zoals eerder aangekondigd, komen er spoedig ook verkeerslichten aan de Ringweg. Tussen 5 en 11 februari 2018 vinden de installatiewerkzaamheden plaats. De bedoeling is om de verkeersstroming te verplaatsen. Er zullen ook nog verkeersborden voor de maximum toegestane snelheid, nadering bocht, eenrichtingsweg en verbodsborden worden geplaatst.

Er is bewust gekozen voor een zondag, gezien het feit het geen werkdag is. De gemeenschap zal via de media door animatiefilmpjes beter worden geïnformeerd over de wijziging.

De situatie van de Washingtonstraat en de Munderweg blijven voorlopig ongewijzigd. De verkeerspolitie zal ook aanwezig zijn om het verkeer te begeleiden.(GFC)

Overige berichten