fbpx

“Rijstsector vertoont grote stijging”

GFC NIEUWS- Volgens het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is de inzaai voor de najaar oogst 2019, in zijn totaliteit met 1400 hectare is gestegen.

Zowel in de kleine als grote landbouw is in haast alle ressorten van Nickerie een stijging in de ingezaaide arealen te merken, dit ten opzichte van hetzelfde seizoen in 2018.

Het inzaaischema wordt met alle andere belanghebbenden in de sector na overleg met het ministerie bepaald. De najaar inzaai was van 1 mei tot 30 juni.

Toch is het vaak zo dat boeren vanwege verschillende redenen tot twee weken na de vastgestelde inzaaiperiode nog inzaaien.

Bij de groot landbouw loopt dat vaak veel verder uit, omdat de meeste bedrijven niet afhankelijk zijn van water dat beschikbaar wordt gesteld via het OWMCP, maar zelf hun irrigatiewater uit de verschillende bronnen onttrekken.

Bij de klein landbouw waar er een totaal areaal van 20.400 hectare beschikbaar is, is voor de najaar oogst 17.352 ingezaaid, dit in vergelijking met het najaar inzaai 2018, waar er 17.535 hectare was ingezaaid.

De daling in ingezaaid areaal tegenover 2018, is het gevolg van een tekort aan water in enkele gebieden van Wageningen en de middenstandspolder, die binnen korte tijd door de rehabilitatie van het pompgemaal Wageningen zal zijn opgelost.

BEKIJK OOK
ABOP erkent bijzondere rechten Inheemsen en Javanen vanwege achtergestelde posities

Bij de groot landbouw is er een areaal van 28.400 beschikbaar. Hier is er voor de najaar oogst 12.942 ingezaaid. Dit in vergelijking met de najaar oogst 2018 waar er 11.354 hectare was ingezaaid.

In Coronie, waar de rijstsector weer langzaam opgang komt is de inzaai voor de najaar oogst gesteld op 170 hectare.

De stijging van de inzaai is mede tot stand gekomen door de grotere inzet van onze rijstverbouwers, maar mag ook gezien worden in het kader van de betere communicatie en samenwerking met de sector, meldt het ministerie verder.

Ondertussen blijft de overheid zich inzetten om vooral de productiekosten in de rijstsector en de kwaliteit van het zaaizaad te verbeteren.

In dit kader mag zeker gezien worden de import van ureum tegen lagere prijzen en de inzet van het ADRON om straks meer areaal beschikbaar te hebben voor de productie van zaaizaad. Ook de infrastructuur wordt met de beschikbare middelen waar nodig aangepakt.

Er wordt thans door het ministerie hard gewerkt om reeds lang voor het moment, de inzaaiperiodes bekend te maken zodat boeren zich beter kunnen voorbereiden.