fbpx

Rijexamens weer vanaf 20 juli

GFC NIEUWS- De rijexamens die vanaf 16 maart wegens de Covid-19-pandemie waren stopgezet zullen op maandag 20 juli wederom van start gaan.
Met uitzondering van het praktisch deel van het examen voor categorie C (vrachtwagen) , zullen alle andere rijexamens worden afgenomen, met in acht neming van de Covid-19-maatregelen.
De kandidaten, die reeds een examendatum hadden zullen in eerste instantie in de gelegenheid worden gesteld hun examens af te leggen.
De zogenaamde L.K. kandidaten zullen ook in de eerste fase in de gelegenheid worden gesteld om examens af te leggen.
Aan alle belanghebbenden wordt gevraagd gevolg te geven aan het dragen van mondkapjes, het ontsmetten van de handen en mogelijk het meten van de lichaamstemperatuur alvorens de examenlocaties te betreden.
Mensen die hoesten en/of koorts hebben zullen niet tot de locaties van de afdeling rijexamen worden toegelaten.

OOK INTERESSANT
KTS Group toont interesse in oliepalmteelt Suriname