Richting en sociaal karakter regeringsbeleid blijven ongewijzigd

De richting en het sociaal karakter van het beleid van regering Bouterse-Adhin blijft ongewijzigd.

“Staat u mij toe dit kort uiteen te zetten voor uw geacht College. Het Kabinet Bouterse-Adhin en daarvoor het Kabinet Bouterse-Ameerali zijn beide in staat geweest het sociaal contract in stand te houden, ondanks een periode van diepe economische crisis”, aldus president Desiré Bouterse tijdens zijn toespraak bij de begrotingsbehandeling donderdag in De Nationale Assemblee.

De regering was vanwege de economische crisisperiode genoodzaakt de sociale programma’s aan te passen, “desondanks heeft thans meer dan 30% van de overheidsuitgaven een sociaal karakter. De regering erkent haar verantwoordelijkheid om de zwaksten te beschermen in zware tijden. Het is om deze reden dat de regering diverse besluiten niet marktconform heeft doorgevoerd, wetende dat onze ondernemersklasse en de werkers dit niet zouden kunnen dragen. De regering heeft koopkrachtversterking gegeven aan werkenden.”

Assembleelid Keshopersad Gangaram Panday drukte president Bouterse op het hart om zijn sociaal beleid voort te zetten.

De president zegt dat de regering een studenten faciliterend beleid voert, gericht op stimuleren van het toekomstig arbeidskader. “Bijna vierduizend lokale studenten en bijna tweehonderd studenten in het buitenland maken voor meer dan SRD 80 miljoen gebruik van de studiefinanciering van onze Nationale Ontwikkelingsbank (NOB).” Van de lokale financiering is meer dan 90% van het bedrag verdeeld over twintig publieke en particuliere opleidingsinstellingen in Suriname.

Vervolgens gaat het staatshoofd in op de recente belastingkortingen en de salarisverhogingen aan werkenden. “Deze hebben ongetwijfeld bijgedragen aan de stabilisatie van de koopkracht van de burgers. De regering heeft vanwege haar verantwoordelijkheid bewust ervoor gekozen om de subsidies op elektriciteit, water en brandstof te handhaven. Verder heeft de regering ook zorg gedragen voor de garantie van de subsidies van, onder andere: onderwijs, volksgezondheid, het openbaar land- en watervervoer”.

Naar meer berichten...

Naar meer berichten...