fbpx

Ricanau Mofo krijgt Farmers Field School

Medewerkers van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) en de districtscommissaris van Marowijne Zuid-West, Kenya Pansa, hebben een bezoek gebracht aan het dorp Ricanau Mofo.

Samen met vertegenwoordigers van het dorpsbestuur is een locatie van circa 10 hectare bezichtigd, alwaar een Farmers Field School zal worden opgezet.

Tot nog toe wordt gebruik gemaakt van ”shifting cultivation”, waarbij steeds een ander stuk land wordt open gekapt om te planten. Hierdoor leggen de landbouwers dagelijks vele kilometers af om de huidige landbouwarealen te bereiken.

Met de Farmers Field School moet dit tot het verleden behoren en zullen de landbouwers nieuwe efficiënte teeltmethoden worden aangeleerd.

Met ondersteuning van het onderdirectoraten Landbouw en Onderzoek van het ministerie van LVV zullen de landbouwers worden getraind in theoretische teeltaspecten, als praktische teeltvaardigheden.

BEKIJK OOK
Marciano Armaketo beëdigd tot Spaanse tolk

Aandacht zal worden besteed aan alle onderdelen van de productie van diverse gewassen, vooral de veel geteelde knolgewassen zoals Chinese Tayer, Zoete Bataat en andere.

Daar het ministerie streeft naar verbetering van de productiviteit en kwaliteit van de agrarische productie zal binnen enkele weken het beschikbaar terrein plantklaar worden gemaakt en zullen de activiteiten voor opzet van de Farmers Field School worden opgestart.

De landbouwers zullen op de hoogte worden gehouden van de mogelijkheden zoals financiering en trainingen die onder andere in het EU-SAMAP-project worden aangeboden, voor de verbetering van de productie en afzetmogelijkheden.

Samen met het districtscommissariaat van Marowijne werkt het ministerie van LVV aan verbeterde productiemethoden en tevens aan werkgelegenheid voor Ricanau Mofo.