RGD opent polikliniek te Le Prevoyance

GFC NIEUWS- Te Le Prevoyance, Saramacca, is vrijdag een RGD-polikliniek heropend.

Dit werd officieel gedaan met het doorknippen van het lint bij de ingang van het gerenoveerd gebouw, door de minister van Volksgezondheid Atoine Elias en de waarnemend RGD-directeur Sebitadebie Gopal.

Districtscommissaris Ramai gaf in zijn welkomstwoord aan heel blij te zijn dat de RGD-polikliniek Le Prevoyance wederom open wordt gesteld voor het publiek. Dit in de geest van decentralisatie waar de regering zich op richt. De buurtbewoners hoeven de lange afstanden om andere polis aan te doen, niet meer af te leggen.

Verder was hij trots dat de renovatie tot stand is gekomen door samenwerking van verschillende overheidsinstanties zoals de manschappen van het leger, medewerkers van het ministerie van LVV en de RGD.

RGD-directeur Gopal deelde mee dat de polikliniek van maandag tot vrijdag bemenst zal zijn. Hierdoor zijn ruim 400 mensen geholpen aan gezondheidszorg binnen hun woongebied.

Ze sprak een woord van dank uit aan alle actoren die een steentje hebben bijgedragen aan dit project.

“Bewoners en toekomstige gebruikers van deze poli wil ik meegeven dat onze medewerkers zorgzaam met hen om zullen gaan zoals de Nederlandse betekenis van het het woord Prevoyance meegeeft”, waren de bemoedigende woorden van mw. Gopal.

“Zorg voor gezondheid dichtbij huis is niet alleen de slogan van de RGD, maar ook de regering Bouterse gebruikt hecht hier veel waarde aan,” waren de woorden waarmee minister Elias zijn betoog opende. Voorts gaf hij aan dat de regering er voor iedereen wil zijn en die ontwikkeling wil bieden die er nodig is.

Hij maakte de RGD ook complimenten voor het feit dat deze niet alleen wacht op middelen van de overheid, maar ook zelf actie onderneemt om ontwikkeling te brengen.

Als dank kreeg de minister een bloemstuk van een kindje uit de samenleving.