RGB wil tegen eind februari achterstand grondaanvragen volledig inlopen

GFC NIEUWS- Het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) wil per eind februari de achterstand in grondaanvragen volledig hebben ingelopen, zegt RGB-minister Lekhram Soerdjan.
Het gaat volgens hem een achterstand vanaf 2005. De bewindsman zegt dat mensen al 10 tot 35 jaar op hun beschikking wachten/hebben gewacht, terwijl zij al op de grond wonen. Hij benadrukt dat het grondbeleid daarom een voornaamste prioriteit van de regering is.
Om de burger meer zekerheid te geven en ervoor te zorgen dat die zijn zaken sneller in orde kan hebben, heeft de huidige regering onder meer het Landmetersproject ingevoerd. Hierdoor worden lange wachttijden voor het in orde hebben van uitmetingskaarten behoorlijk ingekort én de overheid subsidieert de landmeterskosten voor percelen tot 5000 m2.
Soerdjan zegt verder dat zijn ministerie de vorige week toestemming heeft gegeven voor 3370 algehele overdrachten en dat de komende dagen voor nog ongeveer hetzelfde aantal toestemming zal worden verleend.
Net als de bewindsman legt ook vicepresident Ashwin Adhin de nadruk op het inlopen van de in afgelopen decennia opgebouwde achterstanden. Volgens hem gaat het in Wanica alleen al om 30.000 beschikkingen.
Landelijk heeft de regering volgens parlementariër Amzad Abdoel in de afgelopen negen jaar ruim 50.000 grondpapieren uitgereikt. De volksvertegenwoordiger zegt dat dit niet op basis van politieke kleur of etniciteit is geweest, maar op basis van behoefte. Een dag eerder werden er op Kwatta 750 grondpapier uitreikt, eveneens voor het district Wanica.
Volgens Abdoel is huisvesting prioriteit voor de regering. Hij werd hierin ondersteund door de ondervoorzitter van het parlement Melvin Bouva, die aangaf dat de regering vanaf 2010 een aantal woningbouwprojecten is gestart om ervoor te zorgen dat mensen een dak boven hun hoofd hebben. Bouva wees daarnaast ook op de wetten die in het parlement zijn aangenomen, ten aanzien van huisvesting en sociale zekerheid.
Op Altona zullen uiteindelijk 2300 kavels worden uitgegeven. Vorige week vrijdag werden de eerste 200 beschikkingen uitgereikt.