RGB wil illegale jacht op kustvogels aan banden leggen

Het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) heeft maandag in Coronie een presentatie gehouden over het kustvogelproject “Bewustwording voor de bescherming van kustvogels, waaronder de rode ibis”. Dit project gaat voor het vierde jaar van start en beoogt het beleid van RGB te ondersteunen met betrekking tot de problematiek van de illegale jacht op verschillende soorten kustvogels.

De belangrijkste doelen die worden nagestreefd zijn: intensivering van de jachtcontroles, parallel daaraan een bewustwordingsactie te voeren onder de bevolking langs de kust, toeristische activiteiten ondersteunen in de kustgebieden en onderzoek naar de kustpopulatie om zodoende specifieke beleidsmaatregelen daarop te kunnen richten, meldt het Burger Informatie Centrum van Coronie.

Astrid Moor, coördinator van de afdeling Educatie en Voorlichting, deelde mede dat de vogels, waaronder de rode ibis voor de kust van Nickerie, Coronie, Saramacca, Commewijne en Marowijne worden bedreigd door menselijk handelen. De districtscommissaris van Coronie Remie Tarnadi zegt dat de Coroniaanse gemeenschap gezamenlijk moet optreden om deze vogelsoort en andere beschermende kustvogels te beschermen en dat het ook heel belangrijk is voor het toerisme in Coronie.

Stanley Malone van de Suriname Conservation Foundation(SCF) gaf te kennen dat het ministerie van RGB en SCF een financieringsovereenkomst voor het Kustvogelproject hebben getekend. De bedoeling van dit project is om een stukje educatie te verzorgen aan de gemeenschap als het gaat om de aanpak van het probleem van bedreigde kustvogels.(GFC)