RGB werkt aan ordening aanvraag en uitgifte grondbeschikkingen

Het algemeen beleid op het ministerie van Ruimtelijke Ordening Grond en Bosbeheer (RGB) is erop gericht, de grond registratie te centraliseren en te automatiseren. Daarnaast moet zij ordening brengen in het proces van de aanvraag en uitgifte van grondbeschikkingen.

Minister Roline Samsoedien zegt aan het NII dat de registratie van de toewijzingsbeschikkingen voorheen niet vlotte, maar na een moderne aanpak is dat niet langer het geval. Op het ministerie is er sinds kort een speciaal team dat zich bezighoudt met het, in orde maken, van toewijzingsbeschikkingen. Met de benoeming van dit team zullen grondzaken in de toekomst veel makkelijker, efficiënter en vooral transparanter geschieden.

“Het ministerie doet er alles aan om alle grondaanvragen binnen een korte tijdbestek af te handelen”, zegt Leandra Woei , directeur op het ministerie. De directeur geeft verder aan dat de resultaten van het harde werk niet op korte termijn te zien zullen zijn, omdat de focus gelegd is op het afhandelen van alle oude aanvragen die al tientallen jaren op het ministerie liggen.

De nieuwe aanvragen worden digitaal opgeslagen en zullen op een nader te bepalen tijdstip afgehandeld worden. Het streven van de minister is om te gaan naar een geordend grondregistratie, waarbij een goede dienstverlening wordt verstrekt naar de burgerij zodat zij de garantie krijgen van hun rechtszekerheid. Momenteel worden de toewijzingsbeschikkingen van de districten Coronie en Para in orde gemaakt, waarna het district Marowijne aan de buurt is.(GFC)

Overige berichten