RGB weer genoemd in oplichtingszaak

De 37-jarige Mohamed N. is aangehouden door de politie van de afdeling Fraude en Economische Delicten. Mohamed is taxichauffeur van beroep en wordt ervan verdacht medeplichtig te zijn aan oplichting.

Mohamed moest eerder dit jaar rijden naar het ministerie van Ruimtelijke Ordening Grondtoezicht en Bosbeheer (RGB) om een geldbedrag van SRD 8.000 bij een man af te halen. Die man stond buiten het gebouw op hem te wachten en gaf hem een enveloppe met geld. Mohamed was naar de genoemde locatie gereden na een telefonische opdracht van ene Pawiro.

Mohamed verklaarde verder dat hij wederom een telefonische opdracht kreeg van Pawiro om het geld aan ene Calor te overhandigen ergens aan de Van Idsingastraat. Voorts dat hij door Calor betaald zou worden voor zijn dienst.

Terwijl hij onderweg was, werd hij weer opgebeld door Pawiro die hem doorgaf dat de ontvanger van het geld zich aan de Rooseveltkade bevond. Pawiro gaf hem daarbij het signalement van de ontvanger door. Nadat hij de enveloppe met inhoud had afgegeven werd hij betaald voor zijn dienst.

De man van wie Mohamed de enveloppe met geld had ontvangen deed naderhand aangifte van oplichting tegen Mohamed en anderen. Volgens diens verklaring was het geld een betaling om aan een stuk grond te kunnen komen. Deze man is opgelicht geworden.
Mohamed zegt niet bewust te hebben mee gewerkt aan het oplichten van de man.(GFC)