RGB treft voorbereidingen voor uitreiken grondbeschikkingen in Para

Het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, is thans bezig met de voorbereidingen voor het uitreiken van grondbeschikkingen in het district Para. Dit startsein is in februari gegeven middels de gehouden herregistratie van grondaanvragen. Het district Para behoort tot één van de districten met de meest ingediende grondaanvragen.

Het beleid van het ministerie is erop gericht de aanvragen die reeds tientallen jaren op het ministerie liggen, doch niet zijn afgehandeld, eindelijk af te handelen. Het betreft in deze voornamelijk aanvragen van burgers die een bestaan hebben opgebouwd doch geen rechtszekerheid hebben en zijn die een bereidverklaring of toewijzingsbeschikking moeten krijgen

Naast de ingediende individuele grondaanvragen van burgers, staat het district Para alom bekend om de vele geïnitieerde verkavelingsprojecten. Het ministerie heeft getracht van deze verkavelingsprojecten een gedegen inventarisatie te maken, maar is hierin niet volledig geslaagd, waardoor deze projecten voor alsnog niet afgerond kunnen worden.

Het ministerie is desondanks drukdoende de verkavelingsprojecten op een verantwoorde manier af te wikkelen waarbij in deze fase alvast twee projecten worden gescreend teneinde voor deze projecten een oplossing te brengen.(GFC)