RGB roept op tot alertheid bij kopen onroerend goed

Het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond en Bosbeheer (RGB) heeft in de afgelopen periode ondervonden dat personen stukken indienen voor derden. Zaria Eenig, onderdirecteur van het ministerie, legt uit dat personen in kwestie zelf worden benaderd door individuen om geholpen te worden met hun aanvraag. Soms is deze persoon iemand van het ministerie zelf die een vergoeding eist.

Na de aanvraag volgt er een perceelkaart of een verzoekschrift. Andere uitdagingen waar het ministerie mee geconfronteerd raakt is dat personen een perceel land identificeren en met behulp van een landmeter een hele verkaveling maken zonder dat de overheid er weet van heeft.

Het ministerie behandelt deze verzoekschriften en verstrekt dan een toewijzing. Het gevolg hiervan is dat de overheid vanuit deze misstand de verantwoording op zich zal moeten nemen om zo een verkavelingsproject af te maken.

Volgens het ministerie worden deze mensen in principe opgelicht. Minister Roline Samsoedien heeft meerdere malen bij bezoeken aan verschillende wijken aangegeven dat zij wettelijk de enige persoon is die beschikkingen kan tekenen. Tussenpersonen kunnen geen toewijzingen doen en aangeven dat een bepaalde persoon een toewijzing krijgt.

Het ministerie heeft het besluit genomen om dit soort verzoeken af te wijzen. “Het heeft geen zin om iets toe te wijzen waarbij de overheid in de praktijk opgezadeld zal zitten met torenhoge schulden vanwege uitvoeringskosten”, legt de directeur uit.

Het ministerie doet nogmaals een beroep op de burgerij om bij het kopen van onroerend goed met de titel grondhuur altijd eerst te onderzoeken als de persoon die verkoopt werkelijk de titel houder is van het perceel.(GFC)

Overige berichten