RGB pakt illegale houtkap serieus aan

Minister Lekram Soerdjan van Ruimtelijke Ordening, heeft aangegeven dat illegale houtkap serieus zal worden aangepakt.

“Illegale houtkap betekent houtkap op terreinen waarvoor er geen toestemming is gegeven. Dat wordt afgehandeld volgens instructies zoals vastgesteld door de Procureur-Generaal.” De minister reageert hiermee op een vraag over illegale houtkapactiviteiten in het Boven Suriname gebied. “Het heeft de aandacht van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht”, aldus de bewindsman in De Nationale Assemblee.

“Vanwege de lucratieve opkoop en handel in rondhout is men gauw geneigd houtblokken te gaan vellen op domeingronden. Deze malafide ondernemers lopen het risico om in verzekering gesteld te worden of dat de illegale handelingen buiten proces worden afgehandeld met een ernstige waarschuwing en een boete.”

Verder heeft de minister aangegeven dat als betrokken instanties tijdig adviezen over domeingronden, gemeenschapsbossen en gebieden waar er illegaal hout wordt gekapt, uitbrengen aan de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) illegale houtkap efficiënter kan worden aangepakt.

Overige berichten