RGB-minister belooft versterking uitvoeringscapaciteit gronduitgifte

Minister Lekram Soerdjan van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) belooft het gronduitgiftebeleid op te zullen voeren.

“We moeten natuurlijk kijken naar de oude aanvragen en de achterstand proberen in te lopen, maar dat betekent niet dat hetzelfde lot de nieuwe aanvragen zal overkomen.” Hij verzekerde het parlement dat zijn ministerie versterking zal brengen in de uitvoeringscapaciteit wanneer het gaat om gronduitgifte.

Aan de minister is ook in De Nationale Assemblee gevraagd hoe het staat met de dubbele gronduitgifte. Hij heeft de mensen die hierbij betrokken zijn uitgenodigd om spoedig contact op te nemen, zodat samen naar mogelijkheden kan worden uitgekeken om deze zaak op te lossen. “Als het opzettelijk of onopzettelijk is gekomen dat het ministerie een fout heeft gemaakt, is er sprake van dubbele uitgifte. De tweede uitgifte zou dan nietig moeten worden verklaard. We moeten nagaan in hoeverre die mogelijkheid er is, juridisch gezien”, zegt de minister.

DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons heeft vervolgens opheldering gebracht in de kwestie van dubbele gronduitgifte. Zij heeft aangegeven dat in welk district het ministerie ook bezig is, in de nieuwe Anti-corruptiewet is opgenomen dat de minister via openbare bekendmaking bekend maakt in welke gebieden domeingrond beschikbaar is voor toewijzing. “In dezelfde wet staat ook aangegeven dat in geval van de dubbele uitgifte, de tweede uitgifte onwettig is.”

“We hebben de wet zodanig gewijzigd dat het verboden is om wanneer het proces van aanvraag en toewijzing al is gebeurd, een tweede in behandeling te nemen. Via de Anti-corruptiewet is de Wet op Uitgifte van Grond gewijzigd”, merkt de voorzitter op.

Zij doet een beroep op het ministerie en de burgers om te kijken naar de wet. “Iedereen denkt dat de Anti-corruptiewet niet is afgekondigd of dat het niet werkt, omdat een commissie die in de wet wordt genoemd niet is ingesteld. De Anti-corruptiewet is meer dan een commissie. Er zijn bepalingen die gevolgen hebben”, aldus de DNA-voorzitter.

Overige berichten