fbpx

RGB en RO werken samen aan duurzaam bosbeheer in dorpsgemeenschappen

Vanwege het belang van duurzaam bosbeheer is het belangrijk dat actoren bijeenkomen om samen te werken. In dat kader hebben de ministeries van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer en Regionale Ontwikkeling de handen ineengeslagen. De samenwerking heeft betrekking op duurzaam bosbeheer binnen de dorpsgemeenschappen.

Op initiatief van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) hebben partijen nauw overleg gevoerd. De bespreking heeft geresulteerd in het opzetten van een werkgroep voor samenwerking op het gebied van gemeenschapsbossen en houtkapvergunningen.

OOK INTERESSANT
Politie Albina zal optreden tegen foutparkeerders

De werkgroep bestaat uit beleidsmedewerkers van de SBB enerzijds en anderzijds beleidsmedewerkers van de directoraten Duurzame Ontwikkeling Afro-Surinamers Binnenland en Duurzame Ontwikkeling Inheemsen.

Voor het realiseren van structurele oplossingen zal de werkgroep elke laatste donderdag van de maand bijeenkomen om de knelpunten binnen de gemeenschapsbossen en houtkapvergunningen te bespreken en waar nodig advies uitbrengen.