RGB blundert met grondpapieren ‘Powisieproject’ Albina

Terwijl de perceelaanvragen van een groep bewoners in Albina in behandeling is bij het ministerie van Ruimtelijke ordening Grond- en Bosbeheer (RGB), is de beschikking van het Powisieproject, 27 hectare, al sedert januari in handen van de ontwikkelingsorganisatie Stichting Wederopbouw Coöperatie Marowijne, van parlementariër tevens ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk.

Kort voor de verkiezingen van 25 mei 2015 heeft het ministerie bereidverklaringen en beschikkingen over datzelfde gebied uitgereikt aan een aantal bewoners. De stichting en de bewoners zijn nu in een dispuut verwikkeld over het gebied.

Nadat ze vorige week gemerkt hebben dat manschappen van Brunswijk het gebied ontbosten, hebben de bewoners zich gebundeld. Ze zijn niet te spreken over de handelingen van Brunswijk en willen weten hoe hij aan de beschikking komt. Ze eisen duidelijkheid van de autoriteiten in deze zaak.

Al een week zijn de manschappen met graafmachines bezig het gebied open te stoten. De bewoners hebben aangifte gedaan tegen de organisatie. De zaak is voorgelegd aan de plaatselijke politiecommandant, de coördinatoren van RGB in Marowijne en het personeel van het districtscommissariaat.

Volgens de coördinator van RGB in Marowijne, Syrano Asoiti, heeft de stichting op 15 januari dit jaar de beschikking ontvangen over het gebied dat in twee blokken verdeeld is, maar kort voor de verkiezingen hebben een aantal bewoners bereidverklaringen en beschikkingen ontvangen van de minister. Asoiti kan niet zeggen wat fout is gegaan.

Het gebied dat nu opengestoten wordt door de Stichting, is een bestaand project dat sedert de jaren ‘80 is geïnitieerd door de coöperatie Yep Makandra. Die organisatie had het gebied toen verdeeld onder de plaatselijke bewoners en huurbeschikkingen uitgereikt.

Asoiti legt uit dat de belanghebbenden nu nog steeds lopen met de huurbeschikkingen, die niet meer van kracht zijn. Vanwege de binnenlandse oorlog zijn alle activiteiten van de toenmalige coöperatie lamgelegd. Bij terugkeer van de mensen hebben ze de grond opnieuw aangevraagd.

Aanpak minister

De minister heeft getracht de zaak aan te pakken door een ingestelde commissie in 2011. Die commissie heeft voorbereiding getroffen, zodat die belanghebbenden de perceeldocumenten konden krijgen. Waar het mis is gegaan weet de commissie niet, maar blijkbaar waren de werkarmen van Brunswijk via een andere weg ook bezig met de aanvraag van het areaal. De stichting van de parlementariër is nu bezig het gebied bouwrijp te maken voor een woningbouwproject dat ze in planning heeft.

In een verslag van de organisatie is te zien dat het verkavelings- en woningbouwproject al helemaal in kaart is gebracht en het gebied opnieuw is opgedeeld in 301 percelen, waarvan 298 bestemd is voor woningbouw en drie voor recreatiedoeleinden. De stichting heeft al gelden ontvangen van personen die in aanmerking zullen komen voor een van de bouwkavels en woningen.

Maatschappelijk probleem
De RGB-coördinator noemt de spanning die nu is ontstaan tussen de bewoners en de groep Brunswijk een maatschappelijk probleem. Gezien de positie van Brunswijk kan het volgens hem zijn dat Brunswijk met de minister heeft onderhandeld en het onderzoek dat daarbij hoort niet is voorbereid, waardoor er nu administratieve fouten zijn gemaakt.

“Het feit dat Brunswijk een politicus is, en indien hij projecten wil initiëren voor de gemeenschap, zou hij eerst met de gemeenschap moeten communiceren alvorens hij projecten start. Hij en de mensen die deel uitmaken van de stichting weten het en kennen het gebied. Ze weten dat er daar mensen voorheen waren, die ook in aanmerking wensen te komen voor een perceel.”, stelt Asoiti.

De politiecommandant van Marowijne heeft intussen partijen opgeroepen voor verhoor. Voorgesteld is dat ze middels dialoog deze zaak oplossen.

Volgens het districtsraadslid van ABOP, Lucien Gerold, hoeft men zich niet druk te maken, omdat Brunswijk bereid is te werken aan een oplossing. Er zal een krutu gehouden worden en wie in het bezit is van een beschikking of bereidverklaring krijgt de ruimte om te onderhandelen.

Overige berichten