RFHL noteert US$ 81,7 miljoen winst over periode van zes maanden

GFC NIEUWS- De president van Republic Financial Holdings Limited (RFHL), Nigel Baptiste, kondigde donderdag aan dat er een winst toerekenbaar aan de aandeelhouders van US $ 81.7 miljoen geboekt is voor de periode van zes maanden, eindigend op 31 maart 2020.
Dit betekent een daling van US $ 36.1 miljoen ofwel 30.6% ten opzichte van de overeenkomstige periode van het vorig jaar.
Deze resultaten weerspiegelen voorlopige schattingen van de financiële impact van de nieuwe pandemie van het coronavirus (COVID-19) op de Groep als gevolg van hogere bedrijfskosten in de tweede helft van maart 2020 en het aanleggen van aanvullende voorzieningen van US $ 55,3 miljoen voor de eerste de helft van boekjaar 2020 (2019 – US $ 20,3 miljoen) om potentiële toekomstige verliezen te dekken.
Baptiste stelde dat de totale activa op 31 maart 2020, 14,8 miljard dollar bedroegen, een stijging van 2,3 miljard dollar ofwel 17,9% ten opzichte van de totale activa op 31 maart 2019, voornamelijk als gevolg van de overname van de bankactiviteiten van Scotiabank in St. Maarten en de Oost-Caribische regio (m.u.v. Antigua en Barbuda) op 1 november 2019, wat US $ 1,9 miljard heeft toegevoegd aan de activabasis van de Groep.
Het proces van de overname van de bankactiviteiten van Scotiabank op de Britse Virgin Islands is nog steeds gaande, waarbij de Groep momenteel samenwerkt met regelgevende autoriteiten in dat gebied om de vereiste goedkeuring te verkrijgen voor deze overname.
Baptiste zei het volgende: “Bewust van onze verantwoordelijkheid om onze klanten, medewerkers en gemeenschappen te helpen bij het navigeren door deze unieke uitdagingen, heeft de Groep verschillende maatregelen getroffen, waaronder moratoriums ofwel uitstel van de betaling van leningen, kwijtschelding van vergoedingen en kosten, en renteverlagingen op leningen en voorschotten, waaronder kredietkaarten. De Groep heeft ook een bijdrage van in totaal US $ 2M geleverd aan nationale COVID-19-initiatieven in de gebieden waar we actief zijn.”
Baptiste benadrukte het belang van een prudentiële aanpak, gezien de vele onzekerheden als gevolg van de huidige pandemie, en stelde verder: “Ondanks de tot nu toe getroffen maatregelen op het gebied van de volksgezondheid bestaat er wereldwijd onzekerheid over de intensiteit en de duur van deze crisis, en het is onduidelijk hoe de sociale, economische en marktomstandigheden eruit zullen zien wanneer de crisis voorbij is. Ingevolge het voorzichtigheidsprincipe moeten financiële instellingen daarom een defensieve houding aannemen om de stabiliteit van de individuele instellingen en de integriteit van het algehele financiële stelsel te behouden. Daarom heeft de Raad van Bestuur een verlaagd interim-dividend vastgesteld van US $ 0,09 (2019: US $ 0,19) per aandeel, betaalbaar op 5 juni 2020, en wel totdat de volledige gevolgen duidelijker zijn en om het voor de Groep beschikbare kapitaal te behouden.”
Tot slot stelde Baptiste het volgende: “Republic Financial Holdings verkeert in een goede positie om een belangrijke bijdrage te leveren aan de regionale inspanningen tot herstel en zet zich daar volledig voor in. We zullen trachten een goede afweging te maken van de belangen van al onze stakeholders, aangezien op ons allen de verantwoordelijkheid rust om duurzame groei te herstellen in de gebieden waarin we onze bedrijfsactiviteiten uitoefenen.”

Overige berichten