RFHL boekt halfjaarwinst van US$ 102,9 miljoen

GFC NIEUWSREDACTIE- De president van Republic Financial Holdings Limited (RFHL), Vincent Pereira, kondigde vandaag aan dat er een winst toerekenbaar aan de aandeelhouders van US$ 102,9 miljoen geboekt is voor het halfjaar eindigend op 31 maart 2020.

Dit vertegenwoordigt een stijging van US$ 21,6 miljoen ofwel 26,5% ten opzichte van de US$ 81,3 miljoen die in dezelfde periode van het vorige boekjaar werd gerapporteerd.

De verbeterde resultaten weerspiegelen het positieve effect van de overname door de Groep van de activiteiten van de Britse Virgin Islands (BVI) in juni 2020, en de stabilisatie van de kredietportefeuille die resulteerde in lagere voorzieningen voor kredietverliezen.

Deze positieve ontwikkelingen werden gedeeltelijk tenietgedaan door een daling van de nettorentemarges en van de provisies en commissies binnen de gehele Groep.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Koersverlaging die is beloofd was het volk doelbewust blij maken met een dode mus

De lagere rentetarieven, provisies en commissies vormen een weerspiegeling van het besluit van de Groep om veel van de tegemoetkomingen die bij het uitbreken van de pandemie aan onze klanten zijn verleend, te handhaven.

Bij het bekendmaken van de resultaten stelde de heer Pereira het volgende: “De totale activa bedroegen op 31 maart 2021 16,0 miljard dollar, een stijging van 1,3 miljard dollar ofwel 8,8% ten opzichte van de totale activa in maart 2020.

Deze stijging was voornamelijk te danken aan de overname van de BVI en de groei van de klantendeposito’s bij de meeste dochterondernemingen.”

De Raad van Bestuur heeft een interim-dividend van US$ 0,15 (2020: US$ 0,09) per aandeel vastgesteld, betaalbaar op 31 mei.

De voorzitter voegde eraan toe: “Hoewel er onzekerheid blijft bestaan over de richting en de duur van de COVID-19-pandemie, zijn wij ervan overtuigd dat de Groep zich in een goede positie bevindt om positieve resultaten te blijven genereren en tegelijkertijd de herstelinspanningen te ondersteunen van de economieën waarin wij actief zijn.

Ik wil mijn erkentelijkheid betuigen aan onze medewerkers, klanten en gemeenschappen in St. Vincent en de Grenadines die onvermoeibaar blijven werken om de gevolgen van de recente vulkaanuitbarsting op te vangen.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Koersmaatregel in Suriname is een grote grap, er wordt zand in onze ogen gestrooid

Wij wensen hen te verzekeren dat de Republic Group zich volledig inzet om hen te helpen bij hun herstelinspanningen. Ik ben ervan overtuigd dat zij en de economie er, net als in 1979, sterker uit zullen komen.

Ik wil ook mijn erkentelijkheid betuigen voor de inspanningen van alle medewerkers van de Groep voor hun voortdurende inzet om onze klanten en gemeenschappen op uitmuntende wijze van dienst te zijn.”

Tot slot stelde Pereira: “Ik betuig namens de Raad van Bestuur onze oprechte dankbaarheid aan de heer Shazan Ali, die gedurende in totaal 11 jaar op uitmuntende wijze heeft gefungeerd als lid van de Raad van Commissarissen van Republic Bank Limited en van Republic Financial Holdings Limited en die een van de grondleggers was van de Raad van Commissarissen van Republic Bank (Suriname) N.V. nadat die entiteit in 2015 was overgenomen.

De heer Ali is met ingang van 21 april 2021 om persoonlijke redenen teruggetreden uit de RvC’s. Wij wensen hem het allerbeste toe voor de toekomst.”

Overige berichten