fbpx

Restauratie Brownsberg in samenwerking met CIS, overheid en private partners

GFC NIEUWS- Dinsdag heeft als sluitstuk van een reeks voorbereidende gesprekken met diverse stakeholders een delegatie onder leiding van John Goedschalk, directeur Conservation International Suriname (CIS), een bezoek gebracht aan de districtscommissaris (dc) van Brokopondo ten behoeve van de restauratie van Brownsberg.

De delegatie werd vanwege afwezigheid van de dc, ontvangen door de districtssecretaris, Edwin Pansa, die de burgervader vertegenwoordigde.

Het doel van dit bezoek was om zowel het centraal als lokaal gezag te informeren over het traject van een ‘Public Private Partnership’ (PPP), waarbij het ministerie van RGB als publieke partner groen licht heeft gegeven een private partij te interesseren om de toerismefaciliteiten op het Brownsberg-Plateau middels een overeenkomst over te nemen en te exploiteren.

Binnen dit proces, waarbij de private partij via een openbaar inschrijvingsproces zal worden toegewezen, zal STINASU als toezichthouder fungeren en de regulering ter hand nemen. Het aanwijzen zal door een selectiecommissie geschieden, waarin ook de gemeenschap c.q. het lokaal gezag van Brokopondo als belangrijke stakeholder zitting zal hebben.

Voor de toewijzing, zal de commissie de beste voorstellen selecteren op basis van vooraf gestelde criteria, zoals een ‘trackrecord’ op grond van ervaring, specialistische kennis, good governance, kredietwaardigheid en transparantie, met ingebouwde garanties die het welzijn en de welvaart van de lokale gemeenschap garanderen.

De inschrijving is open voor zowel binnen- als buitenlandse investeerders en toerisme operators. Echter zal de lokale gemeenschap, indien zij een plan heeft dat aan de criteria voldoet en door hen gefinancierd en uitgevoerd kan worden met door hen aangewezen partijen, in een voorkeurspositie verkeren.

BEKIJK OOK
Kenny B Foundation zorgt voor muziekeducatie binnenland

Om vooral de inzichten van de lokale gemeenschap mee te nemen, is ook vergaderd met belangrijke vertegenwoordigers van de gemeenschap waaronder de ODB (organisatie gezagsdragers Brownsweg) en de NV ‘Gadu Manda Wang Kai” (met vertegenwoordigers uit alle geledingen van Brownsweg) om dit traject verder uit te diepen.

Aangezien de gemeenschap van Brownsweg in alle meetings heeft aangegeven dat zij er alles aan wil doen om dit uniek natuurgebied te behouden en consensus te willen bereiken in alle conflictissues, willen zij zich ook als een belangrijke partner presenteren.

Binnenkort zullen verdere mededelingen over het inschrijvingsproces via de verschillende mediakanalen bekendgemaakt worden.

CIS ondersteunt dit project in het kader van haar ‘Groene Groei Strategie’, waarbij duurzame groei, toegevoegde waarde, ondernemerschap en toename werkgelegenheid, de uitgangspunten zijn. In het PPP-model is er minder druk op de overheid; de zware zorgplicht vervalt. Daarvoor in de plaats komt economische groei met duurzaam beheer en de waarde van de natuur als basis, waarin moderne inzichten in natuurbeheer meegenomen worden.

Met dit PPP-project hopen de overheid en CIS, samen met andere relevante stakeholders, het Plateau weer tot een toeristaantrekkelijk en commercieel succesvol oord te maken om zo het verval een halt toe te roepen en de Brownsberg in zijn oude glorie te herstellen op basis van moderne ondernemingsinzichten.